KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšla "Příručka ochrany proti vodní erozi"

23/09/11
ing František Smítal / KIS Pardubice

MZe spolu s VÚMOP v.v.i. vydávají Přiručku ochrany proti vodní erozi. Zdroj: MZe

Ministerstvo zemědělství  a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vydávají "Přiručku ochrany proti vodní erozi".

Její elektronickou verzi najdete na  portálu MZe a sice na http://eagri.cz/public/web/file/132422/Prirucka_ochrany_proti_vodni_erozi.pdf . Soubor  má  velikost 25MB !!

Zdroj: www.eagri.cz