KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovení stafylokoků v krájené syrové šunce

12/10/11

Ověření účinnosti nové identifikační metody na Univerzitě v Lipsku. Nová pilotní studie vědců zabývajících se hygienou potravin, bakteriologií a mykologií na Fakultě veterinárního lékařství na univerzitě v Lipsku (Universität Leipzig) byla zaměřená na vůbec první ověření vhodnosti MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie, za využití MALDI-Biotypers vyrobených společností Bruker Daltonics, ke stanovení potravin spojených s výskytem stafylokoků, v tomto případě […]

Ověření účinnosti nové identifikační metody na Univerzitě v Lipsku.
Nová pilotní studie vědců zabývajících se hygienou potravin, bakteriologií a mykologií na Fakultě veterinárního lékařství na univerzitě v Lipsku (Universität Leipzig) byla zaměřená na vůbec první ověření vhodnosti MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie, za využití MALDI-Biotypers vyrobených společností Bruker Daltonics, ke stanovení potravin spojených s výskytem stafylokoků, v tomto případě u balené krájené šunky od německých výrobců.
Bylo provedeno paralelní srovnání dvou metod. Biochemické testování (API-ID32-STAPH, biomerieux) a PCR rozdělení podle specifik jednotlivých druhů. Vzorky byly rozlišeny téměř výhradně jako koaguláza negativní stafylokoky druhů Staphylococcus (S.) carnosum, S. carnosum ssp. utilis, S. equorum ssp. equorum, S. saprophyticus a S. vitulinus. U některých vzorků schwarzwaldské šunky od jednoho konkrétního výrobce byla stanovena přítomnost S. pasteure, S. simulans a S. epidermidis.
V porovnání s biochemickými metodami dává hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF celkově lepší výsledky ve srovnatelně kratším čase. Proto lze na základě výsledků získaných pro účely studie doporučit hmotnostní spektrometrii MALDI-TOF jako alternativní metodu pro rychlé, levné a spolehlivé stanovení stafylokokové mikroflory u syrových šunkových výrobků.
 
 
BfEL Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach, 2011, 50, č. 193, s. 153-162
 
Identifizierung von Staphylokokken aus Rohschinkenaufschnitt

Zařazeno v Věda a výzkum