KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k ochraně včel

12/10/11

Moderní zemědělská produkce ohrožuje včely, na kterých je do jisté míry závislá. Zemědělci a spotřebitelé musejí podle názoru ředitele Zemského ústavu včelařského Bádenska-Württemberska Dr. Petera Rosenkranze převzít zodpovědnost za ochranu včel. Třetina světové zemědělské produkce je závislá na opylování včelami. Ekonomická hodnota užitkových zvířat byla v globálním měřítku vyčíslena na 130 mld. € a včely […]

Moderní zemědělská produkce ohrožuje včely, na kterých je do jisté míry závislá.
Zemědělci a spotřebitelé musejí podle názoru ředitele Zemského ústavu včelařského Bádenska-Württemberska Dr. Petera Rosenkranze převzít zodpovědnost za ochranu včel. Třetina světové zemědělské produkce je závislá na opylování včelami. Ekonomická hodnota užitkových zvířat byla v globálním měřítku vyčíslena na 130 mld. € a včely se umístily na třetím místě za skotem a prasaty.
 
Jako problematické hodnotí Rosenkranz přibývající množství chorob, které včelstva postihují, na čemž se podle jeho odhadu nemalou měrou spolupodílí globalizace ekonomiky. Prostřednictvím migrace včel dochází i k zavlečení vektorů onemocnění jako jsou např. roztoči rodu Varroa (kleštíci), různí střevní paraziti a lesknáček úlový.
 
Kromě toho včelstva ohrožuje zemědělská produkce jednostranně zaměřená na intenzivní pěstování monokultur kukuřice a řepky. Díky nedostatečné rozmanitosti květů je ohrožena komplexnost snůšky pylu, nektaru a medovice do úlu. To bylo sledováno především ve Spojených státech. Také ochrana rostlin je výzvou, např. výsledky německého monitoringu včelstev doložily, že se rozšířilo poškození včelstev díky toxické kontaminaci pylu.
 
Zemědělci by se měli snažit zvýšit na svých polích podíl kvetoucích plodin, částečně i díky zřízení okrajových porostních pásů. Kromě toho by měli farmáři omezit aplikaci prostředků ochrany rostlin v době plného kvetení a louky plně kvetoucích pampelišek by pokud možno neměli sekat pomocí cepové žací lišty. Na spotřebitele Rosenkranz apeloval, aby nákupem regionálních potravin přispěli k udržení kvetoucí krajiny a tím zároveň i k ochraně včelstev. (AgE)
 
Aufruf zum Bienenschutz
[2011-10-10], www.topagrar.com

Zařazeno v Rostlinná výroba