KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cenově dostupná technologie CCS

22/11/11

Výzkumný projekt Caesar si klade za cíl výrazněji zredukovat náklady na zachytávání oxidu uhličitého před spalovacím procesem. Zachytávání a ukládání uhlíku (carbon dioxide capture and storage – CCS) bylo v Evropské unii vyhlášeno jako klíčový prvek v boji s klimatickými změnami a ve snižování emisí skleníkových plynů. Hlavní překážkou brzdící široké využití této technologie jsou však její vysoké […]

Výzkumný projekt Caesar si klade za cíl výrazněji zredukovat náklady na zachytávání oxidu uhličitého před spalovacím procesem.
© ShutterstockZachytávání a ukládání uhlíku (carbon dioxide capture and storage – CCS) bylo v Evropské unii vyhlášeno jako klíčový prvek v boji s klimatickými změnami a ve snižování emisí skleníkových plynů. Hlavní překážkou brzdící široké využití této technologie jsou však její vysoké náklady. Vědci z nizozemského Energy Research Centre se tímto problémem zabývají v rámci projektu s názvem Caesar [1] podporovaného z rozpočtu EU (7. rámcový program EU, specifický program Kooperace, téma Energie).
 
Cílem projektu je prověřit, jak je možné snížit náklady na technologii zachycování CO2 před spalováním (pre combustion) založenou na procesu zvýšené sorpce v rámci shift reakce voda-plyn (SEWGS). SEWGS proces generuje v katalytickém shift reaktoru za vysoké teploty a tlaku vodík společně se simultánní adsorbcí CO2 vysototeplotním adsorbentem. Systém pracuje cyklickým způsobem, pro regeneraci adsorbentu využívá páru. Vědci doufají, že se jim v rámci projektu Caesar prostřednictvím optimalizace sorbčních materiálů, designu reaktoru a celého procesu podaří tuto technologii ekonomicky zatraktivnit. Optimalizací SEWGS procesu by podle názoru vědců mohlo dojít k redukci nákladů na záchyt CO2 na přibližně 15 EUR za tunu. V současné době se náklady pohybují v rozmezí od 30 do 60 EUR za tunu CO2.
Projekt se zaměříuje na uplatňování SEWGS procesu pro zachycování CO2 před spalováním zemního plynu, ale do budoucna bude aplikován i na svítiplyn a na další průmyslové procesy. Výzkumný tým plánuje navrhnout pilotní jednotky pro všechny tyto aplikace.
 
Na projektu participují vědci z Itálie, Nizozemí, Norska a Velké Británie.
 
Affordable CCS technology
 

Zařazeno v Věda a výzkum