KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hodnocení MAS 2011

28/11/11
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Hodnocení se týkalo MAS podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007– 2013.

Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D podle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.
Celý článek zde
Zdroj: eAGRI