KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Bendl v Bruselu: Požadavek na povinné ozelenění by ubral českým zemědělcům 250 tisíc hektarů zemědělské půdy

22/11/11

15.11.2011 Tisková zpráva – Otázka takzvaného ozelenění byla jedním z témat, o kterých včera v Bruselu diskutovala Rada ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie. Kromě návrhu reformy Společné zemědělské politiky (SZP) na období po roce 2013 se ministři zemědělství členských zemí EU věnovali i dodržování směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic v členských státech s […]

15.11.2011

Tisková zpráva – Otázka takzvaného ozelenění byla jedním z témat, o kterých včera v Bruselu diskutovala Rada ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie. Kromě návrhu reformy Společné zemědělské politiky (SZP) na období po roce 2013 se ministři zemědělství členských zemí EU věnovali i dodržování směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic v členských státech s ohledem na zákaz nezdokonalených klecových systémů od 1. ledna 2012.

Ministr zemědělství Petr BendlMinistr zemědělství Petr Bendl na zasedání připomněl, že pro Českou republiku je prioritní, aby nová SZP byla transparentní, jednoduchá a hlavně konkurenceschopná. V této souvislosti hovořil o návrhu povinně vyčleňovat 7 % obhospodařovaných pozemků do klidu. „Vnímáme to jako opatření, které omezuje tržní chování zemědělců. Chceme dále intenzivně diskutovat o návrhu na sedmiprocentní ozelenění, protože pokud by bylo schváleno, leželo by pak u nás ladem zhruba 250 tisíc hektarů. A to by snížilo naší konkurenceschopnost vůči třetím zemím. Navíc velká část zemědělců v Česku hospodaří na pronajaté půdě, takže by museli platit nájem za půdu, se kterou by vlastně nemohli řádně nakládat,“ uvedl ministr Bendl.

Za ostrá označil jednání týkající se směrnice zakazující od 1. ledna roku 2012 chov nosnic v takzvaných neobohacených klecích, kde má drůbež méně prostoru. „Čeští chovatelé investovali značné finanční prostředky do výměny již nevyhovujících klecí za odpovídající technologie. Neučinily tak ale všechny členské státy, a proto by mohli například chovatelé v Polsku ohrozit konkurenceschopnost těch našich, protože budou moci nabízet levnější vejce. Proto požadujeme, aby Evropská komise nejen vyzývala k dodržení směrnice, ale také členské státy, které ji nedodrží, sankcionovala,“ řekl ministr Bendl.

Tohoto tématu se také týkala krátká schůzka s Johnem Dallim, komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele. V podstatě má Komise podobný pohled jako ČR, jen s rozdílem, že je méně otevřená k přísnějšímu vymáhání již daných podmínek. Ministr Bendl zdůraznil, že je potřeba chránit ty, kteří dodržují pravidla, a pokud nenajde Komise vhodné řešení, bude je hledat ČR.

Na program Rady se vrátila i otázka pomoci nejchudším obyvatelům EU, kde existuje blokační minorita, kterou tvoří Česká republika, Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Německo. Francouzský ministr Bruno Le Maire informoval, že s Německem připravuje dohodu, ve které tento stát souhlasí s odblokováním situace za podmínky, že program bude pokračovat pouze v letech 2012 a 2013 bez spolufinancování ze strany členských států a od roku 2014 program nebude pokračovat ani v zemědělské, ani sociální oblasti. I v případě, že s takto nastavenou podmínkou nebude Komise souhlasit, tak by program neměl pokračovat po roce 2013. Francie se totiž zavázala, že se připojí k současné blokační minoritě a pokračování programu nebude mít potřebnou podporu. Definitivně má o osudu rozhodnout až prosincová zemědělská Rada. Do té doby by měly být navrhované změny prodiskutovány v rámci zemí blokační minority a měla by být podepsaná francouzsko–německá deklarace v této záležitosti.

Na okraj Rady uskutečnil ministr Bendl i několik  dalších bilaterálních jednání. S komisařem pro zemědělství Dacianem Cioloşem jednal zejména o návrhu Komise na zastropování přímých plateb, proti kterému Česká republika dlouhodobě vystupuje. Diskutovali také o návrhu EK omezit novým členským státům včetně ČR možnost dorovnat v roce 2012 přímé platby pro zemědělce z národního rozpočtu. Ministr řekl, že se Česká republika staví kriticky k návrhu Komise, který chce ztížit vyrovnávání rozdílů a dále znevýhodnit naše zemědělce. „Nyní v Evropské komisi jednáme o tom, jak nastavit celkový princip podpory zemědělců. Česká republika například potřebuje podpořit citlivé komodity,“ uvedl Petr Bendl.

Ministr se dále setkal s komisařkou pro námořní záležitosti a rybolov Mariou Damanaki, která ocenila dosavadní kroky ČR zdůrazňující roli sladkovodní akvakultury, zejména únorovou Deklaraci vnitrozemských států o budoucí roli sladkovodní akvakultury v rámci reformy Společné rybářské politiky, kterou iniciovala Česká republika. Komisařka v reakci na dotaz ministra Bendla indikovala, že EK bude v budoucím finančním období směřovat separátní podporu do oblasti akvakultury. Ministr otevřel také otázku přemnožení kormoránů. Zdůraznil, že ČR v této věci žádá iniciativu ze strany Komise, neboť jde o přeshraniční problém, jehož řešení vyžaduje koordinovaný přístup. Komisařka vyjádřila pochopení a ubezpečila, že ve spolupráci s komisařem Janezem Potočnikem hledají vhodné řešení.

Ministr Bendl jednal i se svými protějšky z Dánska a Švédska. S dánskou ministryní Mette Gjerskov i se švédským ministrem Eskilem Erlandssonem se domluvili na úzké spolupráci v rámci prosazování společných zájmů při přípravě Společné zemědělské politiky po roce 2014.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně