KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Peníze na další projekty v Podlipansku

22/11/11

  Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko vyhlásila letošní druhou výzvu na projekty v regionu Podlipansko. V celkovém pořadí je to již šestá výzva, rozdělovat se bude 4,4 mil. Kč na projekty z oblasti podpory mikropodniků, cestovního ruchu, podpořeny budou i územní plány obcí. První skupina aktivit (tzv. fiche č. 5 Podpora místních mikropodniků), na které bude […]

 
Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko vyhlásila letošní druhou výzvu na projekty v regionu Podlipansko. V celkovém pořadí je to již šestá výzva, rozdělovat se bude 4,4 mil. Kč na projekty z oblasti podpory mikropodniků, cestovního ruchu, podpořeny budou i územní plány obcí.
První skupina aktivit (tzv. fiche č. 5 Podpora místních mikropodniků), na které bude možné získat peníze, jsou podnikatelské projekty. Zde je připraven 1 mil. Kč a bude možné podpořit zbudování nebo rozšíření provozovny, např. stavební úpravy nebo vybavení (stroje, zařízení, výpočetní technika apod.).
Druhou oblastí je podpora cestovního ruchu, konkrétně služby (ubytování, stravování, půjčovny sportovních potřeb aj., to je Fiche 6 s názvem Venkovský cestovní ruch – služby a přichystáno je tu 2,1 mil.Kč.
Fiche č. 7 Venkovský cestovní ruch – krajina je také podpora cestovního ruchu, ale jak název napovídá, jsou to aktivity v krajině – patří sem např. budování a vyznačení stezek, oprava mostků a lávek, rozhledny, podpora pro tuto oblast je 1,1 mil. Kč.
Poslední (nikoli významem) podporovanou aktivitou jsou územní plány obcí Fiche č. 8 Podpora tvorby územních plánů, kde je připraveno 200 tis.Kč.
Zde se nabízí otázka, jak MASka zajistí spravedlivé a transparentní rozdělení peněz? To vysvětluje předsedkyně výběrové komise Ewa Chmelíková:“ Každý je přesvědčený, že jeho projekt je nejpotřebnější, ale my můžeme vybrat jen ty projekty, na které máme peníze. Snažíme se být objektivní, body se přidělují podle předem stanových pravidel – ta jsou veřejná a každému k dispozici.“ V rámci výběru projektů proběhne i tzv. veřejná obhajobu projektu – všichni žadatelé jsou zváni na společné setkání, kde představují výběrové komisi své projekty a zodpovídají doplňující dotazy.
V rámci předcházejících výzev bylo rozděleno více než 30 mil. Kč.
 
 
Výzva byla vyhlášena 21.11.2011.
Žádosti o dotaci se přijímají v kanceláři MAS Podlipansko, Chvalovická 1076, Pečky dne 21.prosince 2011 od 8 do 16 hodin.
 
 
 
Kontakt:
Ing. Jana Havelková, TF: 721-170-388