KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategie výzkumu 2012 – 2016

22/11/11

Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany. Výzkumné programy EFSA jsou stanovovány od r. 2002, kdy byl úřad založen. V minulých obdobích se výzkum zaměřoval především na vyhodnocování regulované produkce a na posuzování environmentálního rizika, ochranu před riziky a monitoring […]

Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany.
Výzkumné programy EFSA jsou stanovovány od r. 2002, kdy byl úřad založen. V minulých obdobích se výzkum zaměřoval především na vyhodnocování regulované produkce a na posuzování environmentálního rizika, ochranu před riziky a monitoring trhu.
Úřad EFSA zpracoval návrh Strategie výzkumu 2012-2016 (EFSA Draft Science Strategy 2012-2016). Součástí je přehled oblastí, na které se výzkum zaměřuje.
Nová strategie výzkumu je zaměřena na 4 klíčové problematiky:
– další vývoj vědecké úrovně úřadu EFSA, jeho nezávislosti, otevřenosti, transparentnosti a citlivosti;
– optimalizace využívání evropské kapacity hodnocení rizik;
– vývoj a harmonizace metodik hodnocení rizik a zaměření na rizika související s potravinami;
– posílení vědecké základny pro hodnocení rizik a jejich monitoring.
Strategie musí navazovat na plán pro období 2009-2013 a musí projít procesem konzultací s vlastním pracovním týmem, s partnerskými evropskými institucemi, s národními úřady a s vědeckými výbory a poradním fórem EFSA.  Závěry z konzultací budou zpracovány do zprávy a v rámci možností zapracovány do revidovaného návrhu „Strategie“, který bude projednán na představenstvu EFSA tak, aby byla strategie přijata do konce roku 2011.
Ing. Irena Suková
Zdroj: Agronavigator