KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V našich lesích přibylo v roce 2011 díky Lesům ČR 60 milíonů nových stromků

15/11/11

  Hradec Králové 14. listopadu 2011 – Lesy ČR letos vysadily téměř 60 milionů sazenic nových stromků na ploše skoro 10 000 hektarů. Podnik tak úspěšně pokračuje v obnově zdravých lesů. Vyplývá to z předběžných údajů o pěstební činnosti Lesů ČR v roce 2011, kompletní a detailní informace budou známy až po zpracování veškerých dat […]

 
Hradec Králové 14. listopadu 2011 – Lesy ČR letos vysadily téměř 60 milionů sazenic nových stromků na ploše skoro 10 000 hektarů. Podnik tak úspěšně pokračuje v obnově zdravých lesů. Vyplývá to z předběžných údajů o pěstební činnosti Lesů ČR v roce 2011, kompletní a detailní informace budou známy až po zpracování veškerých dat v prvních týdnech příštího roku. „Již během uplynulých dvou let se nám podařilo úspěšně zalesnit rozsáhlé kalamitní holiny, které vznikly v letech 2007 a 2008. Z nově vysazených stromků tvoří podíl listnatých dřevin a jedle cca 45 procent. Náklady na pěstební činnost dosáhnou v letošním roce částky téměř dvou miliard korun, což je nejvíc za uplynulých 10 let,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Vedle tak zvané umělé výsadby je nedílnou součástí trvale udržitelného hospodaření Lesů ČR i přirozená obnova lesů, která se pohybuje v dlouhodobém průměru kolem 2000 hektarů ročně. Tato plocha tvoří asi pětinu z celkové obnovy lesa.
V lesích právě vrcholí sběr základů budoucí generace lesa, tedy semen. Pro Lesy ČR je zajišťují specializované firmy i jednotliví sběrači. Podle předpokladů letos dojde ke sběru téměř 95 tun semen, z toho přibližně 21 tun semen smrku, 6 tun semen borovice, 14 tun semen jedle, 22 tun semen buku a skoro 30 tun semen dubu. Oproti roku loňskému dojde k celkovému nárůstu objemu sběru semen o přibližně 27 %. Práce sběračů je náročná, za pomoci lezecké techniky musejí za šiškami do korun stromů vysokých až třicet metrů. Naproti tomu žaludy a bukvice se sklízejí po opadu plodů ze země. Smrkové a borové šišky se částečně také sbírají z pokácených stromů.
Značná část šišek jehličnanů a některé plody listnáčů se musí nejdříve v Semenářském závodě Lesů ČR v Týništi nad Orlicí vyluštit a teprve potom jsou dodávány školkařům k vypěstování sazenic. Semenné roky každé dřeviny probíhají v několikaletých cyklech. Například buk plodí každý třetí až šestý rok – zatímco loni neplodil a semena se tedy nesbírala, letos je bukvic velká úroda.
 

Zbyněk Boublík

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce