KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Posázaví je druhou nejlepší v ČR

05/12/11

  Místní akční skupina Posázaví byla vyhodnocena jako druhá nejlepší mezi místními akčními skupinami (MAS) v České republice. Dobré umístění je jedním z kritérií při rozdělování peněz ze Strategického plánu Leader. MAS Posázaví se od roku 2004 drží mezi prvními deseti nejlepšími organizacemi svého druhu. Do regionu tak díky ní přišly už desítky milionů korun, které pomohly […]

 
Místní akční skupina Posázaví byla vyhodnocena jako druhá nejlepší mezi místními akčními skupinami (MAS) v České republice. Dobré umístění je jedním z kritérií při rozdělování peněz ze Strategického plánu Leader. MAS Posázaví se od roku 2004 drží mezi prvními deseti nejlepšími organizacemi svého druhu. Do regionu tak díky ní přišly už desítky milionů korun, které pomohly upravit vesnická prostranství, opravit kapličky, chátrající památky či hasičské zbrojnice, vybudovat naučné stezky nebo postavit dětská hřiště.
 
Podle ředitelky Bohunky Zemanové je ocenění výsledkem práce celého týmu zaměstnanců, manažerů svazků obcí i partnerů. „Při hodnocení neprezentujeme jenom vlastní aktivity, ale také to, co dělají svazky obcí a co dělá celý region,“ dodala Bohunka Zemanová. Odborný konzultant Václav Pošmurný dodává: „Nechceme být prvoplánově nejlepší, děláme to kvůli tomu, aby tady byli obyvatelé spokojeni. Že patříme k nejlepším, je výsledek toho, že to v regionu funguje“.
 
Komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a IV. osy Programu rozvoje venkova ČR hodnotila celkem 112 MAS. Zaměřila se na jejich strategické dokumenty, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu Leader, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit. Maximální počet bodů byl stanoven na 200, minimální na 50. Všechny MAS vysoce překročily spodní hranici, nejníže hodnocená obdržela 90 bodů, nejlepší 190 bodů. MAS Posázaví získala 189 bodů a byla také jednou ze dvou místních akčních skupin, které mají certifikát ISO. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví