KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Svazek obcí BENE-BUS chce spolupracovat s krajem na dopravní obslužnosti

05/12/11

  Svazek obcí BENE—BUS chce se Středočeským krajem spolupracovat na dopravní obslužnosti v regionu. Týká se to především společného postupu při výběrovém řízení na dopravce. Součástí podkladů výběrového řízení je i plán dopravní obslužnosti. Ten nyní kraj nechal obce připomínkovat. Obcím s připomínkami pomohli odborníci středočeského klubu hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Podle nich plán předložený Středočeským […]

 
Svazek obcí BENE—BUS chce se Středočeským krajem spolupracovat na dopravní obslužnosti v regionu. Týká se to především společného postupu při výběrovém řízení na dopravce. Součástí podkladů výběrového řízení je i plán dopravní obslužnosti. Ten nyní kraj nechal obce připomínkovat. Obcím s připomínkami pomohli odborníci středočeského klubu hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Podle nich plán předložený Středočeským krajem neodpovídá moderním trendům dopravně-inženýrského plánování dopravy a může přispět k rozbití stávajících fungujících integračních vazeb.
 
„Oslovili jsme starosty, aby nám zaslali případné další připomínky, které zapracujeme do stanoviska BENE—BUSu spolu s připomínkami STANu. Toto stanovisko zašleme do 4. prosince Středočeskému kraji,“ řekl místopředseda svazku Martin Kadrnožka. Tento postup schválila valná hromada BENE—BUSu. Podpořila také vznik pracovní komise svazku, která bude mít za úkol prověřit optimalizaci autobusových spojů a navrhnout úpravu stanov BENE—BUSu. Valná hromada schválila mimo jiné také podání výpovědi dopravcům, aby se mohla připojit k výběrovému řízení Středočeského kraje.
 
V připomínkách k plánu dopravní obslužnosti je stanoveno 30 základních bodů. Mezi hlavní patří nutnost vybudovat jednotný systém Metropolitní integrované dopravy (MID) společný pro Středočeský kraj a Prahu, který bude mít jednoho společného organizátora a na jehož vzniku budou spolupracovat také obce. Pokud kraj připomínky odborníků do plánu dopravní obslužnosti nezapracuje, může to znamenat zvýšení plateb na ostatní dopravní obslužnost z městských a obecních rozpočtů, zánik Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji, zdražení jízdného a přestupy většiny cestujících na hranicích Prahy ze Středočeské integrované dopravy na pražské autobusy MHD bez garance návaznosti spojů.
 
„Středočeský kraj nezvládl od května komunikaci se zástupci Pražské integrované dopravy, což znamená nabourání systému dopravní obslužnosti. Plán, který kraj představil, se nám navíc nezdá plnohodnotný a smysluplný. Většina starostů to ale není schopna bez právní porady kvalifikovaně posoudit. Udělali to za nás odborníci ze STANu. Dáme sdružení BENE—BUS většinu hlasů, aby připomínky do krajského plánu prosadil,“ řekl starosta Teplýšovic Josef Škvor.
 
Středočeský kraj už na začátku letošního roku kvůli nedostatku peněz prosadil zrušení 48 autobusových spojů v regionu. Původně navrhl škrtnout až 198 spojů, z toho 58 spojů ale nakonec po vzájemné dohodě dál financuje. Zbylých téměř 100 spojů zachránily obce sdružené ve svazku BENE—BUS tím, že zvýšily svůj příspěvek ze 120 Kč na 150 Kč na obyvatele ročně. Vybrané příspěvky se používají na úhradu nákladů veřejné dopravy. V květnu kraj také vypověděl všem autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě. Od výběru nových provozovatelů si slibuje, že se vytvoří otevřené tržní prostředí, a tím se zkvalitní dopravní služby. Cílem výběrového řízení je podle kraje také vytvoření integrovaného dopravního systému založeného na jednotném tarifním systému a provázanosti všech linek.
 
Svazek BENE—BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti obcí na Benešovsku. Sdružuje 111 obcí v regionu.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví