KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhodnocení přínosu značky POLABÍ regionální produkt 2011

05/12/11

Držitelé značky POLABÍ – regionální produkt®, se sešli dne 24. listopadu 2011 na společném vyhodnocení přínosu regionální značky. Setkání se zúčastnili producenti, jež jsou do značení zapojení různě dlouhou dobu. Od počátku certifikace, v roce 2006, až po čerstvé držitelé, z října letošního roku. V úvodu sezení se všichni zúčastnění navzájem představili, výrobci prezentovali své produkty, za které […]

Držitelé značky POLABÍ – regionální produkt®, se sešli dne 24. listopadu 2011 na společném vyhodnocení přínosu regionální značky.
Setkání se zúčastnili producenti, jež jsou do značení zapojení různě dlouhou dobu. Od počátku certifikace, v roce 2006, až po čerstvé držitelé, z října letošního roku.
V úvodu sezení se všichni zúčastnění navzájem představili, výrobci prezentovali své produkty, za které certifikát obdrželi.
Národní koordinátorka, Kateřina Čadilová z Asociace regionálních značek, instruovala výrobce o správném způsobu značení a používání loga.
Iv. Minaříková seznámila výrobce s realizovaným projektem Za poklady venkova a možnostech výrobců do jeho zapojení.
Šesti novým držitelům certifikátu, byla slavnostně předána plaketa, ředitelkou MAS M. Pošíkovou.
Dále následovalo hodnocení přínosu značky samotnými výrobci, zda a jak se naplnilo jejich očekávání.
 
Očekávaní:
a)      Celkovou podporu v prodeji místních výrobků a potlačení překupníků, jež prodávají nekvalitní mnohdy nečeské výrobky.
b)     Garance kvality.
c)      Propagaci výrobců ve městech, obcích a infomístech v celé turistické oblasti Polabí. Apelovat na MAS zapojené do značení, aby tak učinili ve svém regionu.
d)     Propagace napříč celou republikou.
e)     Výhodnější podmínky pro certifikované výrobce na různých akcích, které organizujeme nebo jsme přizváni. Zhodnocení ruční práce/překupníci.
f)       Pro zájemce zajistit školení minimum obchodních dovedností. /Zjistit poptávku/
 
Návrhy řešení:
a)      Koordinátor značky zintenzivní jednání s partnerskými Místními akčními skupinami, aby informovali obce, NNO a infomísta na svých územích o regionálních výrobcích.
Organizátoři akcí pak naleznou snadněji cestu k místním producentům, při organizování svých akcí.
b)     Koordinátor požádá o zveřejnění odkazu s kontakty na výrobce a popis jejich produktů, na stránkách partnerských MAS.
c)      Zvýšit společné úsilí všech koordinátorů značek v ČR, spolu s národní koordinátorkou K. Čadilovou a NS MAS o podporu místních výrobců směrem k ministerstvu zemědělství.
d)     Doporučení výrobcům, aby se zaregistrovali na portálu Webtržiště  http://www.webtrziste.cz/
e)     Doporučení pro výrobce, aby se zkontaktovali s paní Šustrovou, jež nabízí prodej regionálních výrobků ve své prodejně rukodělných prací, v Bechlíně.
Kontaktní údaje: sustrova1@seznam.cz, tel:416 838 267, www.domovbechlin.cz
 
 
Dne 24. listopadu 2011
Zapsala Iv. Minaříková, MAS Podlipansko
 
Podrobnější zprávu naleznete na www.podlipansko.cz.