KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotační program "Stávající obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II" je vyčerpán

12/01/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

pozastavení programu 129 180

Z důvodu vyčerpání finančních prostředků z dotačního programu "Stávající obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II" je ukončen. MZe ČR již nebude přijímat žádosti o tuto podporu