KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR uzavírají smlouvy z Tendru 2012+

23/01/12

  Hradec Králové, 10. ledna 2012– Lesy ČR (LČR) v Tendru 2012 uzavřely už 43 smluv. Prodlevy v uzavírání smluv nebyly způsobeny LČR, ale dobou platnosti předběžného opatření, vydaného ÚOHS a námitkami a podněty podávanými neúspěšnými účastníky soutěže. LČR uzavírají smlouvy   s ohledem na plynutí zákonných lhůt a vyvíjejí maximální snahu nezaviněný skluz zmírnit. Prodleva v Tendru však nemůže […]

 
Hradec Králové, 10. ledna 2012– Lesy ČR (LČR) v Tendru 2012 uzavřely už 43 smluv. Prodlevy v uzavírání smluv nebyly způsobeny LČR, ale dobou platnosti předběžného opatření, vydaného ÚOHS a námitkami a podněty podávanými neúspěšnými účastníky soutěže. LČR uzavírají smlouvy   s ohledem na plynutí zákonných lhůt a vyvíjejí maximální snahu nezaviněný skluz zmírnit.

Prodleva v Tendru však nemůže být důvodem omezování výroby, jak uvádějí některé dřevozpracovatelské firmy. Argumenty k nutnosti omezit výrobu kvůli nedostatku dříví od LČR, prezentované již první lednový týden, jsou zástupné a vypovídají spíše o obchodní neschopnosti managementu firem. Dřevozpracovatelé mívají běžně zásoby dřeva na několik týdnů, a to zejména pro zimní období. Navíc jsou LČR pouze 50% dodavatelem dříví na trh a dřevozpracovatelé mohou nakupovat dříví od jiných dodavatelů. Protože LČR mají zájem na plynulém zásobování trhu dřívím, pro začátek roku zvyšují dodávky dříví na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů, plánovaných na celé 1. pololetí 2012, a k dnešnímu dni je uzavřeno už 37% smluv, kde mohou být práce zahájeny. Ve srovnání s začátku roku 2011 se začátkem roku 2012 je ze zdrojů LČR poskytováno na trh dříví více.

 
Dle původního harmonogramu měly být smlouvy v Tendru 2012+ uzavírány do konce roku 2011 se zahájením prací od 1. 1. 2012. ÚOHS však dne 20. 10. 2011 vydal bez uvedení důvodu předběžné opatření se zákazem uzavírat smlouvy. Po přezkoumání zakázky ÚOHS dne 8  12. 2011, tedy po cca 50 dnech, předběžné opatření zrušil, protože neshledal žádný nesoulad se zákonem ani důvody pro uložení nápravného opatření nebo sankce. Některé části zakázky však zůstaly nadále „blokovány“ kroky, činěnými neúspěšnými účastníky soutěže, k nimž nebyly relevantní důvody, jak potvrdil ÚOHS. K dnešnímu dni LČR uzavřely 43 smluv. Na ostatní části budou smlouvy uzavírány v průběhu ledna, pokud vítěz poskytne řádně a včas potřebnou součinnost. Na 8 částech zakázky, kde podal jeden z účastníků soutěže návrh na přezkum, lhůty uplynou teprve v průběhu ledna. LČR mají zájem na urychleném uzavírání smluv, aby práce v lese na těch částech, kde dosud nebyly smlouvy uzavřeny, byly zahájeny co nejdříve.
 
Vzniklé prodlevy však v žádném případě nemají vliv na zásobování trhu dřívím zejména v měsíci lednu. Argumenty některých dřevozpracovatelů o nutnosti omezovat výrobu kvůli prodlevám v Tendru LČR, prezentované již první lednový týden, nejsou opodstatněné z několika důvodů. LČR jsou pouze 50% dodavatelem dříví na trh, firmy tak mohou nakupovat dříví od jiných dodavatelů. Navíc je uzavřeno již 37% smluv; po podpisu smlouvy se v dané územní jednotce práce bezodkladně rozbíhají. LČR současně pro začátek roku navýšily dodávky dříví na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů plánovaných na celé 1. pololetí 2012. LČR začaly plně obchodovat dříví ze svých zvýšených zdrojů pro první čtvrtletí 2012 již v prosinci 2011. Téměř 70 % dříví z těchto zdrojů je zobchodováno a má své konkrétní majitele. Cca 200 tisíc m³ dříví se prodalo formou aukcí nastojato   Díky uvedeným opatřením se LČR podařilo v začátku roku 2012 poskytnout na trh více dříví než ve stejném období loňského roku.
 
Argumenty o omezování výroby pro nedostatek dříví jsou účelové i proto, že dřevozpracující podniky mají běžně zásoby dřeva v řádu několika týdnů, a to zejména pro zimní období. V těchto obdobích totiž z důvodu klimatických podmínek se méně těží. Problematika zásobování dřevozpracujících provozů surovinou je vždy plně v kompetenci konkrétní firmy. V Čechách i v blízkém okolí jsou dřevozpracující podniky s dobrou obchodní politikou zásobeny vlákninou i kulatinou na přelomu letošního roku dobře (Mondi Štětí, Biocel Paskov, Kronospan, KlausnerHolz Sachsen, Holzindustrie Maresch). Pokud firma nemá zásoby suroviny pro výrobu ani na několik dnů, je jistě něco v nepořádku – ale ne u LČR. Jestliže například Stora Enso a její pila ve Ždírci nad Doubravou, zdůvodňuje nutnost omezení výroby nedostatkem dříví, přičemž má sklad přeplněný kulatinou, jak je vidět při návštěvě pily, tak pouze účelově využívá Tendru LČR k zakrytí svých jiných cílů či problémů.    
 
LČR mají maximální zájem na uzavírání smluv v co možná nejkratší době, kroky k uzavírání dalších smluv pokračují plně v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že zakázka stále probíhá, nelze poskytovat další podrobnější informace. LČR zveřejnily a budou aktualizovat seznam uzavřených smluv na svém webu, aby zájemci o dříví mohli jednat o dodávkách dříví od smluvních partnerů LČR. 
 
 
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce