KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství podporuje novou učební pomůckou zájem žáků o zdravou výživu

10/01/12

2.1.2012 Tisková zpráva – Především pedagogům a žákům druhého stupně základních škol je určen nový výukový program nazvaný Výživa ve výchově ke zdraví, na jehož vzniku se podílelo i Ministerstvo zemědělství. Uživatelé webové stránky www.viscojis.cz/teens, jejímž hlavním posláním je informační podpora tohoto programu, na ní mohou najít novou učební pomůcku – pracovní sešity k jednotlivým […]

2.1.2012

Tisková zpráva – Především pedagogům a žákům druhého stupně základních škol je určen nový výukový program nazvaný Výživa ve výchově ke zdraví, na jehož vzniku se podílelo i Ministerstvo zemědělství. Uživatelé webové stránky www.viscojis.cz/teens, jejímž hlavním posláním je informační podpora tohoto programu, na ní mohou najít novou učební pomůcku – pracovní sešity k jednotlivým kapitolám projektu.

Cílem programu je nabídnout učitelům i jejich žákům kvalitní podpůrný vzdělávací produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku. Pedagogové mohou děti seznámit buď s celým programem, nebo s jednotlivými tématy, kterých je šest. Jsou to Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jídla a Potraviny a bezpečnost.

„Sešity vznikly, aby žáci dostali pomůcku, díky které mohou zajímavým způsobem zjistit, co si z probrané látky zapamatovali. Tím, že jsou sešity interaktivní, nabízejí zábavnější, ne stereotypní formu procvičení jednotlivých témat, a nakonec i lepší motivaci k učení,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl s tím, že žák není jen pasivním posluchačem, ale má možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se jí zúčastnit.

Pracovní sešity obsahují i řadu takových úkolů, kdy student musí sám navrhnout řešení, které je podle něj nejvhodnější. Šest pracovních sešitů je na webu www.viscojis.cz/teens uloženo jako aktivní odkaz v hlavním článku titulní stránky webu.

Program Výživa ve výchově ke zdraví vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu.

 

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe