KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Posázaví o.p.s. podporuje regionální produkty

23/01/12

  Zviditelnit místní výrobky a služby a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je cílem nového projektu společnosti Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním podnikatelům spolupráci při propagaci jejich produktů. Informovat o nich bude nejen na svých webových stránkách, ale také prostřednictvím stálé expozice vybraných výrobků v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v Benešově. Výrobce bude také zvát na regionální […]

 
Zviditelnit místní výrobky a služby a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je cílem nového projektu společnosti Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním podnikatelům spolupráci při propagaci jejich produktů. Informovat o nich bude nejen na svých webových stránkách, ale také prostřednictvím stálé expozice vybraných výrobků v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v Benešově. Výrobce bude také zvát na regionální trhy a jejich výrobky bude propagovat na svých akcích.
 
„Podpora místních regionálních výrobků a služeb Posázaví je důležitá pro posílení lokální identity a patriotismu. Projekt by měl přispět ke zvýšení soudržnosti obyvatel, zachování tradic a upevnění mezilidských vztahů. Jeho cílem je také podpora venkovské turistiky a usměrnění služeb cestovního ruchu,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
 
Celkové náklady projektu jsou téměř 420 000 korun, z toho zhruba 294 000 korun pokryje dotace ministerstva pro místní rozvoj. Výstupem projektu budou propagační materiály regionu Posázaví zaměřené na podporu místní produkce a venkovské turistiky, na propojení místních výrobků, řemesel a tradice. Počítá se také s vydáním dalšího dětského časopisu Posázavské kukátko aneb …, tentokrát zaměřeného na regionální výrobky. Nakoupí se vitríny pro prezentaci místní produkce, které budou umístěny v zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s.
 
Informace o regionálních výrobcích jsou na www.posazavi.com v rubrice Tržiště. Zájemci je tam mohou vkládat sami, nebo prostřednictvím zaměstnanců společnosti Posázaví o.p.s. Stačí doplnit název a stručnou charakteristiku firmy, IČO, adresu, telefon, e-mail a popis jednotlivých výrobků včetně fotografií. Své místo v Tržišti mají řemeslné výrobky (například ze dřeva, slámy, keramiky), potraviny a zemědělské produkty (mimo jiné mléko, sýry, maso, ovoce, nápoje, med) i přírodniny (léčivky, bylinné čaje, kompost apod.).
 
Společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi, který od letošního roku koordinuje na území Místní akční skupiny Posázaví regionální značení výrobků a služeb pod názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Výrobci z regionu mohou o novou značku požádat do konce ledna 2012. V budoucnu se o certifikaci budou moci ucházet také poskytovatelé služeb, zejména ubytovacích a stravovacích.
 
Potraviny vyráběné v daném kraji podporuje také ministerstvo zemědělství, a to prostřednictvím soutěže Regionální potravina. Letos se uskuteční už potřetí. Z regionu Posázaví už tento titul získal Pivovar FERDINAND pro světlé speciální pivo d’Este a polotmavé speciální pivo Sedm kulí a společnost Pinko a.s. pro Kopečkovou zmrzlinu čokoláda.
 
Jaroslava Tůmová
 
 
Obecně prospěšná společnost Posázavíwww.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.