KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ucelený přehled Pravidel 15 kola příjmu žádostí PRV

27/01/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

přehled Pravidel 15 kolo PRV

Níže uvádíme ucelený přehled pravidel 15 kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.

V 15. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,46 mld. Kč na inovace v zemědělství, pozemkové úpravy, odborné vzdělávání a informační činnost, obnovu kulturního dědictví venkova a projekty spolupráce.

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v zemědělství

I.1.4 Pozemkové úpravy

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Obecná část Pravidel