KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroční zpráva za rok 2005

01/01/12

Zpráva o činnosti KIS Středočeského kraje o.p.s.  za uplynulé období     V Příbrami dne 14.3.2006.     Společnost byla založena 7.1.2005 zakládací listinou sepsanou na schůzi konané 7.1.2005 v zasedací místnosti Zemědělské společnosti Dobříš s.r.o.   Zakladatelé KIS Středočeského kraje o.p.s. jsou: –          Regionální agrární komora Středočeského kraje –          Agrární komora Příbram –          Zemědělský svaz ČR územní […]

Zpráva o činnosti KIS Středočeského kraje o.p.s.
 za uplynulé období
 
 
V Příbrami dne 14.3.2006.
 
 
Společnost byla založena 7.1.2005 zakládací listinou sepsanou na schůzi konané 7.1.2005 v zasedací místnosti Zemědělské společnosti Dobříš s.r.o.
 
Zakladatelé KIS Středočeského kraje o.p.s. jsou:
          Regionální agrární komora Středočeského kraje
          Agrární komora Příbram
          Zemědělský svaz ČR územní organizace Příbram a Beroun
          Asociace soukromých zemědělců okresu Příbram
 
 
Na své první schůzi zakladatelé jmenovali členy správní a dozorčí rady.
Regionální agrární komora Středočeského kraje jmenovala do správní rady ing.Pavla Hrdličku a ing.Jiřího Neudörfla, do dozorčí rady byl jmenován ing.Josef Kubiš.
Agrární komora Příbram jmenovala do správní rady p.Hanu Peškovou, do dozorčí rady byl jmenován ing.Jaroslav Herma.
Zemědělský svaz ČR územní organizace Příbram a Beroun jmenoval do správní rady ing.Františka Valíčka, Csc., do dozorčí rady byl jmenován ing.Zdeněk Straka.
Asociace soukromých zemědělců okresu Příbram jmenovala do správní rady Mgr.Eugenii Židovou a ing.Josefa Stehlíka.
 
            Po registraci společnosti u Obchodního soudu v Praze vyhrálo KIS Středočeského kraje o.p.s. výběrové řízení vyhlášené Ministerstvem zemědělství ČR na krajské informační středisko pro zemědělství a venkov Středočeského kraje. Samotná činnost KIS ve všech krajích ČR byla zahájena dne 1.5.2005.
 
Nejdůležitější činností KIS roku 2005 bylo oslovit cílové skupiny (zemědělské podnikatele, místní akční skupiny, obce, mikroregiony, školy) ve Středočeském kraji, vytvořit jejich databázi a dostat KIS do podvědomí nejširší zemědělské veřejnosti. Důležitým bodem činnosti bylo vytvoření webových stránek KIS Středočeského kraje o.p.s., kde by klienti našli potřebné informace. V roce 2005 bylo velmi důležité zajistit vznik, funkčnost kanceláře a personální obsazení úřadu. V neposlední řadě bylo důležité navázat vztah se Středočeský krajem, který spolu s Mze ČR poskytuje finanční zázemí společnosti.
 
Výsledky činnosti KIS:
 
V červenci a v srpnu bylo osloveno cca 3300 cílových subjektů dotazníkem s průvodním dopisem a letákem popisujícím nabízené služby. Z přijatých dotazníků byla sestavena databáze, která k dnešnímu dni čítá 489 klientů, převažující klientela je z řad soukromně hospodařících rolníků cca 70%. Počet klientů se stále zvyšuje.
Od června jsou funkční webové stránky KIS Středočeského kraje o.p.s., které se neustále aktualizují a vylepšuje se i jejich vzhled.
Na činnost KIS jsme získali 100% možnou dotaci z prostředků Mze ČR, získali jsme též dotaci z prostředků Středočeského kraje – více v přehledu o hospodaření.
Podíleli jsme se na organizaci seminářů a školení na téma: „Změny v HRDP od roku 2006“, „Změna v zákonu o krmivech od roku 2006“, „Bezpečnost práce“, „Požární ochrana“ a seminář pro ekologické hospodaření, pracovní setkání s ministrem zemědělství ing.Jan Mládkem k programu EAFRD, seminář „Rozvoj venkova“ pod záštitou stínového ministra zemědělství ODS ing.Jiřího Papeže.
Ve spolupráci se Středočeským krajem, Regionální agrární komorou Středočeského kraje a Asociací soukromých zemědělců jsme organizovali Středočeské dožínky, které se konaly v říjnu na výstavišti v Lysé nad Labem při výstavě Zemědělec.
KIS Středočeského kraje o.p.s se také prezentoval ve stánku na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem, na výstavě Pragoagro a tento rok také na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem.
V hodnocení KISů Ministerstvem zemědělství ČR se KIS Středočeského kraje umístil mezi nejlepšími KIS v ČR.

Zařazeno v Výroční zprávy