KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výše dotace určená na včelařská opatření v roce 2012

19/01/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Výše dotace pro rok 2012

Výše dotace určená na včelařská opatření v roce 2012

Podle § 9 Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2012 na dotace na včelařská opatření.

Finanční částka určená pro rok 2012 na dotace na opatření ke zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh byla v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 14. 9. 2010 stanovena ve výši

66 421 061 Kč.

 

Zařazeno v Aktuálně