KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Led na vodních tocích způsobuje drobnější lokální záplavy

09/02/12

Lesy ČR operativně pracují na stabilizaci nebezpečných jevů Hradec Králové, 8. února 2012 – Současná vlna mrazivého počasí přidělává vrásky také vodohospodářům. Lesy ČR, které spravují napříč celým územím státu drobné vodní toky o délce více než 39 tisíc kilometrů, registrují na mnoha vodních tocích nebezpečí spojená s hromaděním ledu. V důsledku trvale nízkých teplot se […]

Lesy ČR operativně pracují na stabilizaci nebezpečných jevů
Hradec Králové, 8. února 2012 – Současná vlna mrazivého počasí přidělává vrásky také vodohospodářům. Lesy ČR, které spravují napříč celým územím státu drobné vodní toky o délce více než 39 tisíc kilometrů, registrují na mnoha vodních tocích nebezpečí spojená s hromaděním ledu. V důsledku trvale nízkých teplot se hladiny mění v kašovitý led nebo dokonce ledové bariéry.   Zamrzající hladina pak brání plynulému odtoku vody. Místy dochází k rozlivu vody mimo koryta toků a může dojít i k zaplavování například sklepů přilehlých nemovitostí nebo povrchů komunikací.   Lesy ČR průchodnost koryt vodních toků průběžně monitorují a v lokalitách, kde se podobné situace vyskytují, Lesy ČR neprodleně zajišťují s pomocí těžké techniky obnovení průchodnosti koryt.
 
Ledové bariéry byly zaznamenány například na vodním toku Oskava nebo na Bušínském potoce v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Na Olešenském potoce (Kraj Vysočina) se v Ledči nad Sázavou, v místech, kde se potok vlévá do řeky Sázavy, vytvořila velká ledová krusta a hrozilo zaplavení komunikace a porušení inženýrských sítí.
 
K ucpání průtočného profilu dochází dále na tocích Netřeba v Bílé Třemešné (okres Trutnov, Královéhradecký kraj), Novohorském potoce v Oloví u Sokolova (Karlovarský kraj), Bílém potoce v Nových Hamrech, Pekelském potoce ve Stráži nad Ohří (okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj) nebo Nerudově potoce v Dubí u Teplic (Ústecký kraj).
 
Zamrzlá koryta vodních toků působí problémy i na Jesenicku v Olomouckém kraji (Priessnitzův potok) a Beskydsku (Rovenský a Podolský potok) v Moravskoslezském kraji.
 
V případě zvýšené kumulace ledu na vodních tocích ve správě Lesů ČR se zástupci obcí mohou obrátit přímo na příslušnou Správu toků Lesů ČR,
 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Aktuálně