KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství bude usilovat o získání prostředků na národní doplňkové platby zemědělcům v roce 2012

13/02/12

Tisková zpráva – Rozpočet Ministerstva zemědělství letos prozatím neumožňuje vyplácení národních doplňkových plateb. Ministerstvo financí nevyhovělo žádosti zemědělského resortu a neposkytlo mu na rok 2012 finanční prostředky pro výplatu národních doplňkových plateb. Ministr zemědělství Petr Bendl se bude dál snažit peníze na Top-Up získat. „Letos jsme nedostali žádné finanční prostředky na výplatu národních doplňkových plateb […]

Tisková zpráva – Rozpočet Ministerstva zemědělství letos prozatím neumožňuje vyplácení národních doplňkových plateb. Ministerstvo financí nevyhovělo žádosti zemědělského resortu a neposkytlo mu na rok 2012 finanční prostředky pro výplatu národních doplňkových plateb. Ministr zemědělství Petr Bendl se bude dál snažit peníze na Top-Up získat.

„Letos jsme nedostali žádné finanční prostředky na výplatu národních doplňkových plateb k přímým podporám. Proto Ministerstvo zemědělství prozatím nemůže přijímat žádosti na Top-Up v tomto roce. Rozhodně jsme se s tím ale nesmířili a o peníze na Top-Up pro naše zemědělce budeme bojovat,“ řekl ministr Petr Bendl.

Zemědělci tak letos nebudou podávat žádost o národní doplňkové platby v rámci jednotné žádosti do 15. května, jak bylo obvyklé v předchozích letech. Jedná se o 6 dotačních titulů národních doplňkových plateb k přímým podporám:

  • platba na chmel
  • platba na přežvýkavce
  • platba na chov ovcí popřípadě chov koz
  • platba na chov krav bez tržní produkce mléka
  • platba na brambory pro výrobu škrobu
  • platba na zemědělskou půdu

Národní doplňkové platby (Top-Up) jsou platby poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS). Žadatel nemá na Top-Up platbu nárok, pokud nemá nárok na platbu SAPS. Top-Up platby jsou plně hrazeny z národního rozpočtu.

„Pokud se nám podaří dodatečně získat finanční prostředky, přijmeme žádosti o výplatu Top‑Up pro rok 2012 v pozdějším termínu,“ vysvětlil ministr Bendl.

Čeští zemědělci a venkov letos získají v rámci Společné zemědělské politiky z evropských zdrojů zhruba 36 miliard korun (například formou jednotné platby na plochu SAPS a v Programu rozvoje venkova). Národní dotace na podpůrné programy letos dosáhnou výše 831,7 milionů korun (například na podporu prasat, drůbeže, podporu zpracování zemědělských produktů, na nákazový fond, na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat).

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce