KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tendr Lesů ČR na lesnické práce: smlouvy již pokrývají téměř celou ČR

14/02/12

Hradec Králové, 13. února 2012 – Proces uzavírání smluv ve veřejné zakázce Lesů ČR „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“ během posledních týdnů výrazně zrychlil. Lesy ČR mají k dnešnímu dni uzavřeno již 92 smluv. „Vzhledem k tomu, že jsme smlouvy mohli začít uzavírat až po zrušení předběžného opatření ÚOHS, […]

Hradec Králové, 13. února 2012 – Proces uzavírání smluv ve veřejné zakázce Lesů ČR „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“ během posledních týdnů výrazně zrychlil. Lesy ČR mají k dnešnímu dni uzavřeno již 92 smluv. „Vzhledem k tomu, že jsme smlouvy mohli začít uzavírat až po zrušení předběžného opatření ÚOHS, považujeme toto číslo za výrazný úspěch. Jen za uplynulé dva týdny se nám podařilo podepsat 40 smluv. Proces uzavírání smluv v tendru 2012 je téměř u konce, k uzavření zbývají pouze 2 smlouvy. Zbývajících 23 částí veřejné zakázky bylo dle kritérií ÚOHS zrušeno. Pro uzavření co největšího počtu smluv jsme udělali maximum. V případech zrušených částí bude na překlenovací období a pro realizaci nezbytných činností vybrán dodavatel formou jednacího řízení bez uveřejnění a současně pro příslušné smluvní územní jednotky připravujeme vyhlášení nového zadávacího řízení,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.
 
Při přípravě i během samotného tendru se Lesy ČR striktně řídí platnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. Aktuálně podnik věnuje maximální pozornost procesu uzavírání smluv. Pokud vítěz předmětné části veřejné zakázky odmítl smlouvu podepsat, volily Lesy ČR další postup dle zákona a kritérií ÚOHS. Buď došlo k oslovení dalšího uchazeče na druhém či třetím místě, anebo předmětná část veřejné zakázky byla zrušena.
 
Šetřením ÚOHS, na základě podání, podnětů a námitek ze strany některých účastníků, došlo k prodlevě v průběhu tendru. Padesát dní totiž platilo předběžné opatření ÚOHS, kdy zadavatel nemohl smlouvy uzavírat. Správnost postupu podniku při organizaci tendru však zcela potvrdilo prosincové rozhodnutí ÚOHS, které konstatovalo, že tendr je plně v souladu se zákonem, nediskriminační a transparentní. Vzhledem k tomu, že ÚOHS na straně zadavatele žádné pochybení neshledal, předběžné opatření zrušil.
 
V současnosti je uzavřeno již takřka 80% smluv pokrývajících téměř celé území ČR. Práce v lesích se tak nezastavily, protože smluvní partneři zahajují činnost bezprostředně po podpisu smluv. S ohledem na zimní období a extrémně nepříznivé klimatické podmínky však v současné době není možné v lesích všechny potřebné práce vykonávat. Lesy ČR pro začátek roku navýšily dodávky dříví na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů plánovaných na celé 1. pololetí 2012. Díky uvedeným opatřením se Lesům ČR podařilo v začátku roku 2012 poskytnout na trh o půl milionu kubíků více dříví než ve stejném období loňského roku. I proto je v ČR dříví na trhu dostatek. Lesy ČR přitom obhospodařují pouze polovinu lesních porostů v ČR, značnou část však v horských, v zimě nepřístupných oblastech. S tím odběratelé dříví počítají a dříví tak mohou nakupovat od jiných dodavatelů, kteří hospodaří v klimaticky příznivějších podmínkách.
 
Lesy ČR cenu dříví neurčují, protože v tendrech vystupují pouze jako zadavatel. Pro stanovení ceny dříví jsou rozhodující ceny, které vítězové tendru Lesům ČR sami nabídli a k nimž se smluvně zavázali. Lesy ČR tak prodávají dříví vítězům veřejné zakázky za tržní cenu. Dřevozpracující podniky mohou dřevo dále nakupovat od smluvních partnerů Lesů ČR nebo na veřejných trzích.
 Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce