KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Venkov – dvouměsíčník MZe

13/02/12
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vychází třetí číslo informačního periodika Programu rozvoje venkova.

Z obsahu:
• Revitalizace a opatření proti erozi v Ústeckém kraji
• Agrární komora ČR – významný partner Celostátní sítě pro venkov
• Školy obnovy venkova jsou zdrojem poznatků a výměny zkušeností
• Vzdělávací aktivity v Pošumaví – systém, technika a vícezdrojové financování
• Záchrana technických památek – úspěšný cyklus v černokosteleckém „pívováru“
• Kvalitní masný výrobek – vývoj nahradil přídatné látky přírodními surovinami
• Inovativní projekt v mlékárně
• 15. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova
Zdroj: eAGRI

Zařazeno v Aktuálně