KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metoda LEADER může být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí

19/03/12

Mgr. Olga Špiková tajemnice národní sitě MAS +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Tisková zpráva Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství […]

Mgr. Olga Špiková
tajemnice národní sitě MAS
+420 602 832 880

Tisková zpráva

Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.

„Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem k žadateli,“ říká koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS Václav Pošmurný.
NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014–2020 s názvem „Národní strategický plán LEADER 2014+“. Tento materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při hledání možností jejich uplatnění v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout služby existujících tzv. místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí místních podmínek a problémů, mají personální i organizační kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.
Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR.