KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Petr Bendl představil Gremium pro reformu zemědělské politiky

08/03/12

Tisková zpráva – Letošní rok je stěžejní pro bruselská vyjednávání Společné zemědělské a rybářské politiky, proto byl na Ministerstvu zemědělství vytvořen resortní orgán (Gremium), který se bude zabývat klíčovými aspekty připravovaných změn SZP. O Gremiu, harmonogramu a obsahu následujících zasedání Rady ministrů zemědělství EU informoval ministr Petr Bendl na dnešním kulatém stolu k budoucí podobě […]

Tisková zpráva – Letošní rok je stěžejní pro bruselská vyjednávání Společné zemědělské a rybářské politiky, proto byl na Ministerstvu zemědělství vytvořen resortní orgán (Gremium), který se bude zabývat klíčovými aspekty připravovaných změn SZP. O Gremiu, harmonogramu a obsahu následujících zasedání Rady ministrů zemědělství EU informoval ministr Petr Bendl na dnešním kulatém stolu k budoucí podobě SZP.

Gremium pro reformu zemědělské politikyPro vyjednávání podmínek pro naše zemědělce v rámci SZP považuji za důležité a stěžejní to, že Ministerstvo zemědělství má jednotný postoj s nevládními zemědělskými organizacemi. I nadále se chceme společně připravovat na další jednání v Bruselu, proto o jednotlivých tématech budeme diskutovat při dalších kulatých stolech,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Ministr v úvodu zmínil, že pro vyjednávání SZP využívá všechny možnosti, zejména pak bilaterální jednání se svými zahraničními protějšky, například s německým, britským a polským ministrem zemědělství. Také při osobním setkání s komisařem pro zemědělství Dacianem Cioloşem a komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele Johnem Dallim diskutovali o důležitých bodech reformy SZP.

Ministr Petr Bendl přivítal aktivní přístup nevládních organizací, jako jsou Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR a zástupců velkých zemědělských a potravinářských podniků při jednáních o SZP i na evropské úrovni.  Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 začne platit nová podoba SZP, je potřeba této otázce věnovat patřičnou pozornost také na národní úrovni. Proto na Ministerstvu zemědělství vzniklo ‚Gremium pro koncepční otázky a reformu SZP‘. V jeho rámci budou pracovat jednotlivé týmy, do kterých jsou přizváni zástupci nevládních zemědělských organizací. Jejich úkolem bude vytvořit obsah a budoucí podobu těchto oblastí SZP: nastavení Programu rozvoje venkova, přímých plateb, národních dotací a operačních programů rybářství na období 2014 až 2020. 

Dnešního kulatého stolu k SZP se spolu s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili také náměstek ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Martin Hlaváček, náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Jiří Mach, náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař a za nevládní organizace například Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, Jan Veleba, předseda Agrární komory ČR, Josef Stehlík, předseda Asociace soukromých zemědělců ČR, zástupce Potravinářské komory ČR a další. Všichni zástupci nevládních organizací přivítali vznik pracovních týmů Gremia a pravidelné organizování kulatých stolů, které podle nich napomůže k jednotnému postupu při prosazování zájmů našich zemědělců. Mělo by přispět k dojednání takových podmínek poskytování dotací, které co nejefektivněji povedou ke konkurenceschopnosti našich zemědělců a potravinářů a k rozvoji českého venkova a krajiny.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce