KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Prodej ze dvora je návratem k osvědčeným tradicím

19/03/12

12.3.2012 Tisková zpráva – Podpora přímého prodeje, tedy například prodeje ze dvora a farmářských slavností, byly tématem dnešního setkání ministra zemědělství Petra Bendla s novináři při jeho návštěvě Netína na Žďársku. Ministr hovořil také o diverzifikaci zemědělské činnosti a školení zemědělců. Prodej ze dvora je podle ministra Bendla jednou z možností, jak zatraktivnit venkov a […]

12.3.2012

Tisková zpráva – Podpora přímého prodeje, tedy například prodeje ze dvora a farmářských slavností, byly tématem dnešního setkání ministra zemědělství Petra Bendla s novináři při jeho návštěvě Netína na Žďársku. Ministr hovořil také o diverzifikaci zemědělské činnosti a školení zemědělců.

Prodej ze dvora je podle ministra Bendla jednou z možností, jak zatraktivnit venkov a rozšířit škálu poskytovaných služeb. „V zájmu každého farmáře je nabízet hygienicky nezávadné, kvalitní produkty. Jde nejen o konkurenceschopnost, ale i budování dobrého jména své farmy a svých produktů. Je třeba si uvědomit, že vlastní zpracování části faremní produkce a prodej ze dvora je návratem k osvědčeným tradicím,“ řekl Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství podporuje v rámci Opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost z Programu rozvoje venkova semináře „Jak na prodej ze dvora“. Jejich cílem je poskytnout těm, kteří chtějí začít či rozšířit své podnikatelské aktivity o tzv. uvádění potravin živočišného původu do oběhu na regionální úrovni lepší orientaci v současné legislativě. „Semináře pro zemědělskou veřejnost se konají v různých regionech. Z dosavadních zkušeností víme, že jejich účastníci hojně využívají možností se zeptat na to, co je zajímá. Mnohdy jsou jejich dotazy podnětné i pro přednášející,“ uvedl ministr Bendl.  

Ministr Bendl se v Netíně zúčastnil otevření minimlékárny na farmě Němcovy rodiny. Ta začala hospodařit v roce 1990 na 20 hektarech půdy s 12 kusy skotu, nyní hospodaří na 100 hektarech a její stáje pojmou 130 kusů dojnic. Rodinná minimlékárna zpracovává 100 % vlastní produkce. Vzhledem ke stoupajícímu odbytu mléčných výrobků dnes na farmě zahájili provoz v nové mlékárně.

„Ministerstvo zemědělství se snaží podporovat lokální zemědělce, regionální potraviny, farmářské slavnosti i trhy a přímý prodej vůbec. Těší mě, že odezva u českých zákazníků je poměrně velká, že lidé mají zájem kupovat české potraviny a že jim věří,“uvedl ministr Bendl. Podotkl, že i přes nelehké ekonomické podmínky se čeští zemědělci stále více prosazují na trhu.

Pokud jde o diverzifikaci zemědělských činností, ministr zdůraznil, že jejím cílem je nejen podporovat ekonomicky rentabilní oblasti podnikání na venkově, ale klást rovněž důraz na environmentální funkci zemědělství, tedy péči o venkovskou krajinu. „Diverzifikace zemědělských aktivit má podpořit vytváření nových pracovních příležitostí a zdrojů příjmů pro obyvatele venkovských oblastí,“ dodal Petr Bendl.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně