KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dozorčí rada Lesů ČR projednala závěry kontroly NKÚ u LČR

23/04/12

  Hradec Králové, 19. dubna 2012 –  DR projednala na svém dnešním zasedání závěry kontroly NKÚ,a to v době, kdy podnik dosahuje za poslední dva roky nejlepších ekonomických výsledků za celou dobu své existence. „Dozorčí rada LČR se zcela ztotožnila se stanoviskem LČR, jak bylo prezentováno, a prohlašuje, že GŘ Ing. Svatopluk Sýkora a současné […]

 
Hradec Králové, 19. dubna 2012 –  DR projednala na svém dnešním zasedání závěry kontroly NKÚ,
a to v době, kdy podnik dosahuje za poslední dva roky nejlepších ekonomických výsledků za celou dobu své existence. „Dozorčí rada LČR se zcela ztotožnila se stanoviskem LČR, jak bylo prezentováno, a prohlašuje, že GŘ Ing. Svatopluk Sýkora a současné vedení podniku má plnou podporu všech členů DR,“ řekl k projednávanému bodu předseda DR LČR Miroslav Zámečník.

DR ve spolupráci s LČR přijala za účelem zlepšení informovanosti o skutečném stavu hospodaření LČR a jejich činnosti následující opatření: 
 
LČR budou předkládat k projednání na DR a zveřejňovat na svém webu následující informace:  
1.  Ve čtvrtletních intervalech budou LČR zveřejňovat informace o správě finančních prostředků (finanční portfolio) a současně budou projednány na každém jednání DR. DR současně konstatuje, že LČR jsou připraveny v řádech týdnů k převedení volných finančních prostředků k dispozici pro potřeby státu.
 
2.  LČR budou projednávat a zveřejňovat přehlednou a strukturovanou informaci o nadlimitních výběrových řízeních po jednotlivých titulech v rozsahu: název, datum vypsání, předpokládaná hodnota zakázky, počet podaných nabídek, vítězná nabídka, dosažený rozdíl mezi předpokládanou hodnotou nabídky a vysoutěženou cenou. DR je nadále tak jako dříve připravena pokračovat ve spolupráci s TIC.
 
LČR budou na jednání DR předkládat následující informace:
·       informace o čerpaných marketingových, právních a poradenských službách  (objem, čerpání)
·       informace o nejčastějších dotazech médií vč. poskytnutých odpovědí

DR dále žádá LČR:
·       předložit na další jednání aktuálně platnou Koncepci strategie a rozvoje podniku – tuto koncepci DR posoudí z hlediska aktuálnosti a případně navrhne ve spolupráci se zakladatelem rozsah zásadních otázek koncepce rozvoje podniku 
 
Dále DR přijala ve vztahu ke KZ NKÚ pro svou činnost následující opatření:
·         DR konstatuje že od 1.7.2010 dosud nebyly vynaloženy prostředky na poradenské služby
·           DR zvýší součinnost se zakladatelem při provádění veřejnosprávních kontrol v LČR a jejich výsledky bude projednávat na svých zasedáních
KONTAKT:

Zbyněk Boublík

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce