KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství schválilo vyhlášku týkající se porážky krokodýlů

07/04/12

6.4.2012 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství schválilo vyhlášku o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů z nich pocházejících. Dokument odeslalo do Bruselu, kde ho musí odsouhlasit Evropská komise. Pokud ve vyhlášce nenastanou změny, měla by vstoupit v platnost na přelomu června a července letošního roku vyhlášením ve Sbírce zákonů. Vzhledem […]

6.4.2012

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství schválilo vyhlášku o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů z nich pocházejících. Dokument odeslalo do Bruselu, kde ho musí odsouhlasit Evropská komise.

Pokud ve vyhlášce nenastanou změny, měla by vstoupit v platnost na přelomu června a července letošního roku vyhlášením ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že krokodýli, které v České republice chovají na farmě ve Velkém Karlově, patří mezi plazy, nelze pro ně použít stávající předpisy pro usmrcování hospodářských zvířat. To má umožnit právě nová vyhláška.

V České republice je v současnosti chováno přes 200 krokodýlů nilských určených pro jateční účely, což není v rozporu s žádným předpisem národním, ani evropským. Podobné chovy jsou i v některých dalších zemích Evropské unie a krokodýl nilský není ani na seznamu zvláště chráněných živočichů CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Vyhláška kromě jiného upravuje způsob zpracování krokodýlů, jejich těl, masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu vyšetření, stejně jako veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů. Právní norma také upravuje vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů, které z nich pocházejí, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky jejich uvolňování do oběhu.

Provozovatel jatek musí podle dokumentu zajistit, aby byli krokodýli poraženi za podmínek a použití metod, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Jan Žáček
tiskový mluvčí MZe