KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podlipansko s dětmi

10/04/12

  Děti z 8. třídy základní školy v Zásmukách navštívily v pondělí severní část Podlipanska a pozávaly zajímavosti a historii vlastního regionu. Konkrétně navštívily půvabný zámek v Radimi, prošly se po okolí. Unikátním kubistickým kostelem v Pečkách je provedla kurátorka Naďa Hauznerová. Do programu bylo zařazeno i seznámení s organizací MAS Podlipansko a zapojení do plánování budoucích aktivit v regionu. Děti si také […]

 
Děti z 8. třídy základní školy v Zásmukách navštívily v pondělí severní část Podlipanska a pozávaly zajímavosti a historii vlastního regionu. Konkrétně navštívily půvabný zámek v Radimi, prošly se po okolí. Unikátním kubistickým kostelem v Pečkách je provedla kurátorka Naďa Hauznerová. Do programu bylo zařazeno i seznámení s organizací MAS Podlipansko a zapojení do plánování budoucích aktivit v regionu. Děti si také vyzkoušely, jak napsat jednoduchý projekt.
 
8. třída šla v doprovodu ředitelky MAS Podlipansko, Markéty Pošíkové „Cestou za trilobity“. Tak se jmenuje připravovaná naučná stezka do Lomu u Radimi, která bude návštěvníkům otevřena v celé své kráse příští rok. „Jedná se o jeden z podpořených projektů v rámci opatření LEADER Programu rozvoje venkova, který vybrala výběrová komise MAS Podlipansko v únoru 2012. Věříme, že stezku využije více škol a pomůže udržet návštěvníky v regionu déle.“ řekla Pošíková.
 
MAS Podlipansko dlouhodobě plánuje intenzivnější spolupráci se školami, proto rádo přijalo nabídku paní učitelky Pecharové a připravilo program pro zásmucké děti. Děti pracovaly v týmech a odpovídaly na otázku“Co chcete zachovat, změnit, opravit, zrekonstruovat, vybudovat či podpořit ve vašem bydlišti?“ „Názory dětí budou použity do připravované rozvojové strategie 2014-20 a jsme za ně rádi, neboť je z nich patrno, že se dokáží nad problémy regionu skutečně zamyslet. Mezi náměty dětí se kromě skateparků a různých hřišť objevuje i odbahnění rybníka, vznik ekologické farmy nebo zlepšení sousedských vztahů v obci.“ dodala Pošíková.
 
Ještě před návštěvou kubistického kostela v Pečkách prošly děti rychlokurzem projektového psaní. Zkusily si navrhnout téma malého projektu (akce) za cca 5 000 Kč a rozpracovat jej v hrubých rysech.
Nejlepší projekt dopracují ve škole a podají jej do Fondu kultury a sportu Podlipanska, kde by mohl být podpořen. Podlipansko se těší na zajímavé projekty i další „projektující školy“.
 
Alena Chárová                                                                      
MAS Podlipansko o.p.s.