KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

16 kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova spuštěno

29/05/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

od 27.6.2012 do 3.7.2012 můžete žádat o dotace v rámci 16 kola příjmu žádostí z PRV 

V 16. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 700 mil. Kč na zahájení činnosti mladých zemědělců či založení podniků a jejich rozvoje.

Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření pro 16. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.  Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do 3. 7. 2012.

V poslední den končí příjem žádostí na RO SZIF dle jednotné doby pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova uvedené v příslušných Pravidlech. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 3. 7. 2012  musí být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin.

V rámci 16. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatření
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Projekty budou administrovány podle aktuální Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. platné od 27. 03. 2012.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled obecných podmínek a hlavních změn podmínek opatření pro 16. kolo příjmu je uveden v přiložených dokumentech.

Obecná pravidla 16 kolo

 

Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

Příloha TZ 16 kolo