KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hospodaření v Lesích ČR za 1Q

21/05/12

Nadstandardní ekonomické hospodaření Lesů ČR pokračuje i v roce 2012HV za 1. čtvrtletí: 2,083 miliardy Kč Hradec Králové, 14. května 2012 –  Jen za první tři měsíce letošního roku, za období leden – březen, dosáhly Lesy ČR hospodářského výsledku ve výši 2,083 miliardy korun. „Nadále se prokazuje, že parametry lesnických tendrů byly správně nastavené. Jejich ekonomická […]

Nadstandardní ekonomické hospodaření Lesů ČR pokračuje i v roce 2012
HV za 1. čtvrtletí: 2,083 miliardy Kč
Hradec Králové, 14. května 2012 –  Jen za první tři měsíce letošního roku, za období leden – březen, dosáhly Lesy ČR hospodářského výsledku ve výši 2,083 miliardy korun. „Nadále se prokazuje, že parametry lesnických tendrů byly správně nastavené. Jejich ekonomická výhodnost pro podnik se osvědčila v loňském roce a je jasně patrná i na HV za první čtvrtletí. Současně se potvrzuje již v minulosti vedením podniku prezentované stanovisko, že dosahování ekonomických výsledků v řádu miliard by se pro podnik typu Lesy ČR mělo stát jakýmsi standardem,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. „Dosažený výsledek je z 92 % tvořen naší hlavní činností. Ostatní složky mají podíl naprosto zanedbatelný: prodej majetku 2%, finanční HV 6 %,“ doplňuje Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel podniku.
 
HV není ani důsledkem snížení nákladů na péči o les ani zvýšení těžeb. Lesy ČR letos zvýší finanční prostředky na péči o les, které půjdou především do pěstební činnosti, výstavby a údržby lesní infrastruktury a vodních toků. 
Rekordních hospodářských výsledků Lesy ČR dosahují již třetím rokem. Jde o výsledky, kterých za celou dosavadní dvacetiletou historii podnik nikdy nedosahoval. Auditovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy korun. Již v roce 2010 však podnik dosáhl HV před zdaněním ve výši 3,160 miliardy Kč. Ekonomické výsledky podniku za poslední 3 roky jsou násobky výsledků v letech předchozích – dřív bylo hospodaření podniku ve stovkách milionů nyní je v miliardách, a to při obdobné kapacitě, výkonnosti a rozsahu činnosti podniku.
 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce