KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh Evropského parlamentu a rady o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV

25/05/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Návrh Evropského parlamentu v připomínkovém řízení

Návrh Evropského parlamentu je v připomínkovém řízení.

Připomínky k tomuto nařízení můžete předkládat na naše informační středisko, Fritzova 4, Jihlava

Návrh Evropského parlamentu a rady naleznete zde