KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návštěva statku, kde na erozi vyzráli tradičními postupy

21/05/12

Rod Sotonových začal v Trstěnici na Svitavsku hospodařit před stovkami let. Dnes se tato farmářská rodina zaměřuje na chov mléčného skotu a v každodenní praxi dokazuje, že sedlácké metody předků najdou uplatnění i v moderním zemědělství, zejména pokud jde o ochranu půdy před vyplavením. Návrat k tradicím „Vracíme se k tomu, co bylo v minulosti […]

farmy 274

Rod Sotonových začal v Trstěnici na Svitavsku hospodařit před stovkami let. Dnes se tato farmářská rodina zaměřuje na chov mléčného skotu a v každodenní praxi dokazuje, že sedlácké metody předků najdou uplatnění i v moderním zemědělství, zejména pokud jde o ochranu půdy před vyplavením.

Návrat k tradicím

farmy 312„Vracíme se k tomu, co bylo v minulosti samozřejmé. Rolníci vždy dbali o půdu, která jim dávala obživu, a proto sázíme stromy i takřka zapomenuté druhy rostlin. Využíváme také schopností ovcí a koní při spásání travnatých ploch,“ vysvětlil Josef Sotona.

Podle něj se účinnost těchto jednoduchých protierozních opatření prokázala i při nedávných povodních, kdy na jeho farmě nedošlo ke splachu cenné ornice do řeky. Za odpovědný přístup k zemědělství a přírodě ocenila v roce 2008 rodinu Sotonových Asociace soukromého zemědělství ČR, když statku udělila třetí cenu v populární soutěži o Farmu roku.

Linii sedláckého rodu je možné sledovat v Trstěnici do poloviny šestnáctého století, podle některých odhadů zde předci dnešní farmářské rodiny žili už dokonce ve století jedenáctém. „Jisté je, že nás velmi zasáhly obě vlny kolektivizace v padesátých letech, ale právě proto jsem po listopadu 1989 neváhal a pustil se s otcem do obnovení statku,“ řekl farmář.

Nové nápady

V současnosti pozemky Sotonových čítají více než dvě stě hektarů. Rostlinná výroba se zcela podřizuje zajištění krmiva pro skot – většinou českého strakatého plemena – afarmy 316 další hospodářská zvířata. Dojnic chovají na statku asi sto. Do mlékárny v Olešnici pak z farmy směřuje denně okolo 1500 litrů kvalitního mléka. Méně než dříve už farmář používá na krmení sóju, a spíše se zaměřuje na větší dávky zeleného krmiva z vlastních zdrojů.

Ke statku však náleží také dvanáct hektarů lesa. „Je to obrovská výhoda, neboť jsme tím získali zdroj stavebního materiálu a dřeva na topení. Při svozu využíváme tažné síly našich koní,“ pochvaluje si Josef Sotona. Prozrazuje, že nejnověji začal s koňmi trénovat i orbu, i když, jak říká, je to pořádná dřina. Podnikavý rolník by totiž rád osvobodil statek od závislosti na výkupní ceně kravského mléka, a proto chystá jedinečnou nabídku pro vyznavače agroturistiky. „Chceme na tento účel vyčlenit malé pole, kde bychom veškeré zemědělské práce prováděli postaru, bez motorizace. Lidé by se pak jezdili dívat, jak se seje, vláčí, pluží a vážou snopy. Počítáme s tím, že zájemci by si jednotlivé úkony mohli i vyzkoušet,“ informuje o farmy 331svých plánech do blízké budoucnosti podnikatel. Zatím se k Sotonovým vydávají početné exkurze zejména z mateřských škol. Děti zde obdivují mimo krav a ovcí také koně, holuby, králíky i slepice. Největší zájem však projevují o projížďku na ponících, ze kterých se jinak těší vnoučata majitele.

Máslo, tvaroh, sýr

Podnikatel v současnosti zvažuje, zda se i on zapojí do prodeje zemědělských produktů „ze dvora,“ který je v České republice v současnosti stále populárnější. „Zatím nás od toho odrazují velké požadavky na hygienu a množství administrativy, která s tím souvisí. Pokud už půjdeme do tohoto projektu, zřídíme si rovnou také malou mlékárnu. Nakonec s výrobou másla a tvarohu pro vlastní potřebu už máme zkušenosti,“ uzavřel Josef Sotona.