KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obyvatelé Posázaví se vyjadřovali k dalšímu směru rozvoje regionu

22/05/12
autor1

  Postaví se v obci nové hřiště či knihovna, opraví náměstí nebo cesty, vznikne v regionu nová naučná stezka? O tom mohli rozhodnout obyvatelé v anketě organizované společností Posázaví o.p.s. Prostřednictvím dotazníkového šetření se snažila zjistit, do jakých oblastí by měly v regionu směřovat dotace ze státních a evropských fondů po roce 2013. Hlasování proběhlo v 67 ze 109 obcí Posázaví. […]

 
Postaví se v obci nové hřiště či knihovna, opraví náměstí nebo cesty, vznikne v regionu nová naučná stezka? O tom mohli rozhodnout obyvatelé v anketě organizované společností Posázaví o.p.s. Prostřednictvím dotazníkového šetření se snažila zjistit, do jakých oblastí by měly v regionu směřovat dotace ze státních a evropských fondů po roce 2013. Hlasování proběhlo v 67 ze 109 obcí Posázaví. Bylo v nich umístěno 121 hlasovacích bedýnek, anketní lístky mohli zájemci posílat i elektronicky. Nakonec se sešlo přes 3 500 přání obyvatel regionu. Vyjádřit se mohli také podnikatelé, spolky, neziskové organizace nebo sdružení.
 
„Sesbíraná přání začínáme vyhodnocovat. Setřídíme je do jednotlivých oblastí, které ukážou, jaké potřeby region má, co by se mělo opravovat, stavět, čemu se věnovat, co lidé potřebují ke zkvalitnění svého života,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Účastí v anketě možnost obyvatel podílet se na konečné podobě strategie nekončí. Zájemci se k ní budou moci vyjádřit i na připravovaných veřejných setkáních zaměřených už na konkrétní oblasti. Společnost Posázaví o.p.s. pak na základě zjištěných informací sestaví strategii dalšího rozvoje regionu. „Mělo by nám to pomoci zjistit, jestli potřebujeme opravit konkrétní silnice, rybníky, podpořit vesnické školy nebo prodejny. Zjištěné informace musí zároveň odpovídat výsledkům analýzy potřeb regionu, která bude vycházet ze statistického šetření. Integrovaná strategie regionu by měla být schválena v květnu 2013.
 
Údaje z ankety poslouží také jednotlivým obcím a mikroregionům k tomu, aby zjistily konkrétní potřeby svých obyvatel. Jejich realizace pak bude záležet na tom, zda se podaří sehnat dostatek peněz, ať už z obecních rozpočtů nebo dotací.
 
První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 2004–2007. Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období Evropské unie 2007–2013. Vizí strategie je zlepšení kvality života v regionu Posázaví. Zaměřuje se na zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel do veřejného života, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu naplnění výrazně pomáhá program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné stezky.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví
 
 
 
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová,e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081