KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ohlašovací povinnost zemědělských subjektů

21/05/12

Ohlašovací povinnosti zemědělských subjektů vyplývají ze zákona č. 326/2004 Sb.     Přípravky nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely   „…osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky …. nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely, pokud si nezjistí u místně příslušných OÚ informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 […]

Ohlašovací povinnosti zemědělských subjektů vyplývají ze zákona č. 326/2004 Sb.
 
 •  
 • Přípravky nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely
 •  
  • „…osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky …. nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely, pokud si nezjistí u místně příslušných OÚ informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranic pozemku …. a min. 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným OÚ aplikaci přípravku. „
  • Obsah oznámení:
   • Identifikace ošetřovatele porostu
    • název
    • IČO (datum narození)
    • sídlo
   • Informace o přípravku
    • obchodní název
    • aplikační dávka
    • den a hodina aplikace
   • Identifikace místa aplikace
    • pozemek
    • parcelní číslo
    • katastrální území
    • výměra
                                               plodina
Ohlašovací povinnosti zemědělských subjektů vyplývají ze zákona č. 326/2004 Sb.
 
 
letecká aplikace
 
  • § 51 odst. (7) zákona
   • Zvlášť nebezpečné pro včely – zakázána
   • Ostatní POR – písemně oznámit obecnímu úřadu, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení
   • Obecní úřad vyhlásí aplikaci způsobem místně obvyklým
Ing. Jitka Štěpánková
rostlinolékařský inspektor
Oddělení mechanizace a přípravků  na ochranu rostlin
 
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Oblastní odbor Praha
pracoviště Příbram

Zařazeno v Rostlinná výroba