KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poradci pro oblast lesnictví absolvovali povinnou vzdělávací akci

12/05/12
Josef Sívek / Agroporadenství

Poradci zapsaní v Registru poradců MZe se zúčastnili každoroční povinné vzdělávací akce, kterou ukládá směrnice o akreditaci poradců…

Dne 10. května 2012 se uskutečnila povinná vzdělávací akce pro poradce zapsané v Registru poradců MZe – oblast lesnictví. Akce byla rozdělena na část teoretickou, která byla realizována na Velkém sále ve Slezské ulici 7,v Praze 2 a část praktickou, odehrávající se v oboře Březka, což je demonstrační objekt Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., nedaleko obce Kostelce u Křížků na rozhraní okresů Praha – východ a Praha-západ.

Teoretickou část zahájil ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti pan Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., který hovořil o nové oblasti poradenství – oblasti rostlinolékařství v lesnictví. Dále přednášel pan JUDr. Ing. Martin Flora z Mendelovy univerzity o aktuálních otázkách v oblasti práva myslivosti. Následovala přednáška pana  Jaromíra Čermáka z burzovní komory ČMKBK. Poslední přednášku přednesl pan Ing. Josef Kořínek, vedoucí oddělení poradenství v ÚZEI k aktuálním otázkám poradenství v resortu zemědělství. Ke všem úvodním přednáškám proběhla i zajímavá panelová diskuse.

Praktická část se uskutečnila v oboře Březka, kde pracovníci výzkumného ústavu zřídili tři stanoviště na kterých se řešily a demonstrovaly tyto problémy:

První stanoviště- obecná informace o monitoringu, využití ukázek na ploše z oblasti ekologie lesa, monitoring imisního zatížení a chřadnutí porostů vlivem stávajících i starých zátěží.

Druhé stanoště – informace o historii a současném využítí obory Březka, informace o škodách zvěří v kontextu jejich výživy, možnosti ochrany a snižování škod a pokusy se zastavením rozvoje hnilob.

Třetí stanoviště – řešilo problémy šlechtění dřevin a biologie. Byly podány informace o uplatnění výpěstků z explantátových kultur v praxi, další možnosti k záchraně genofondu s ohledem na praktické dopady – pěstování jedinců na záchranu ohrožených populací dřevin z buněk.

   
   
   

Zařazeno v Poradenství