KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR otevřely v konopišťském parku novou naučnou stezku "Pod stromy"

18/06/12
viz. zdroj

  Hradec Králové, 15. června  2012 –  V bezprostřední blízkosti jednoho z největších turistických lákadel ČR, středočeského zámku Konopiště, přímo v konopišťském zámeckém parku, dnes státní podnik Lesy ČR slavnostně otevřel zcela novou naučnou stezku nazvanou „Pod stromy.“ Během příjemné procházky na dvou a půl kilometru dlouhé trase vedoucí konopišťským parkem se děti, školní kolektivy, ale i dospělí na ilustrovaných […]

 
Hradec Králové, 15. června  2012 –  V bezprostřední blízkosti jednoho z největších turistických lákadel ČR, středočeského zámku Konopiště, přímo v konopišťském zámeckém parku, dnes státní podnik Lesy ČR slavnostně otevřel zcela novou naučnou stezku nazvanou „Pod stromy.“ Během příjemné procházky na dvou a půl kilometru dlouhé trase vedoucí konopišťským parkem se děti, školní kolektivy, ale i dospělí na ilustrovaných obrazových tabulích podrobně seznámí s celkem jedenácti stromy, které rostou nejen v zámeckém parku, ale také v našich lesích. Nejmenší návštěvníky naučnou stezkou provede pohádková postava – skřítek Konopišťák.
 
Vybudování stezky stálo více než 350 tisíc korun, které podnik vyčlenil z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“. Program 2020 slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích.
 
Každé zastavení stezky popisuje konkrétní druh stromu včetně detailního obrazového ztvárnění a úkolů pro děti od skřítka Konopišťáka. Stezka podává detailní výklad k následujícím druhům stromů: jírovec maďal, smrk ztepilý, habr obecný, bříza bělokorá, jedle bělokorá, borovice lesní, dub letní, buk lesní, lípa srdčitá, javor klen a modřín opadavý. Návštěva stezky je skvělým doplňkem školní výuky, například přírodovědy či prvouky.
 
Začátek stezky se nachází u hráze Zámeckého rybníka, dále prochází kolem vstupu do Růžové zahrady odkud vede doprava a v kopci za zahradou odbočuje na lesní cestu vedoucí nad přírodním divadlem. Stezka pak pozvolna stoupá až k dřevěnému altánu na Tuškově. Konec stezky je u odbočky na Šibemu, vzdálené jen půl kilometru od zámku.
Lesy ČR věnují konopišťskému zámeckému parku velkou pozornost dlouhodobě. Již v minulosti zde ve spolupráci s dalšími subjekty otevřely dvě naučné stezky nesoucí jména „Historie a příroda konopišťského zámeckého parku“ a „Lesní stezka Ferdinanda d’Este.“ Na údržbu parku navíc podnik z Programu 2020 ročně vynakládá částku téměř 1 milion korun.
Konopišťský zámecký park patří mezi naše největší a nejhodnotnější krajinářské parky. V roce 2002 byl spolu se zámkem vyhlášen národní kulturní památkou. Park na ploše 340 hektarů nechal vytvořit Arcivévoda František d’Este. Mimo domácích dřevin zde byly vysazeny i různé exotické druhy, dnes označené jmenovkami. Stovky dělníků pracovaly na parku od roku 1888 celých 15 let. Na přípravě se podíleli i vídeňský architekt Mössmer a vrchní zahradník z pražské Stromovky Karel Rozínek.
 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR