KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trh s mlékem 22.týden 2012

04/06/12
autor1

CENTROODBYT – národní odbytové družstvo Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625, PSČ 530 02, IČ 271 45 191, DIČ   CZ 271 45 191 —————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31.5. 2012 Aktuální informace pro chovatele č. 22/12   Situace na trhu s mlékem   Ø       V dubnu 2012 mlékárenské podniky v České republice nakoupily od tuzemských výrobců celkem 204 202 tis. litrů mléka. V porovnání […]

CENTROODBYT – národní odbytové družstvo
Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625, PSČ 530 02,
IČ 271 45 191, DIČ   CZ 271 45 191
—————————————————————————————————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31.5. 2012
Aktuální informace pro chovatele č. 22/12
 
Situace na trhu s mlékem
 
Ø       V dubnu 2012 mlékárenské podniky v České republice nakoupily od tuzemských výrobců celkem 204 202 tis. litrů mléka. V porovnání s obdobím minulého měsíce tak mlékárny nakoupily méně mléka, a to o 2 984 tis. litrů (1,44%). Při přepočtu celkového nákupu mléka za měsíc duben toto množství představuje 6 806,7 tis. litrů mléka nakoupeného za jeden den a to činí ve srovnání s denním nákupem mléka v uplynulém měsíci (6 683,4 tis. litrů) o 123,3 tis. litrů (1,84%) více. Při porovnání nákupu mléka celkem se stejným obdobím loňského roku došlo v dubnu tohoto roku k nárůstu o 13 347 tis. litrů (6,99%). V dubnu 2012 bylo mlékárenskými podniky v České republice nakoupeno mléko ze zahraničí v celkové výši 1 097 tis. litrů o tučnosti 3,97%. Nákupní ceny mléka jsou odvozeny z nákupu mléka zjišťovaného v objemovém a hodnotovém vyjádření, který respondenti vykazují do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období. Nejedná se o cenové zjišťování a výsledný údaj o ceně je pouze orientační. Mlékárny nakoupily v dubnu 2012 „mléko celkem“ za částku ve výši 7,83 Kč/l, průměrná cena mléka ve srovnání s předchozím měsícem se snížila o 0,31 Kč/l a při meziročním srovnání s dubnem 2011 se snížila o 0,41 Kč/l. Mléko v I. tř. jakosti a „vyšší“ bylo nakupováno za 7,85 Kč/l, ve srovnání s předchozím měsícem se cena snížila o 0,30 Kč/l a v porovnání s dubnem 2011 se snížila o 0,42 Kč/l. V dubnu 2012 byla zjištěna tučnost u nakoupeného mléka 3,87 % a obsah bílkovin 3,37 %. Z celkového množství nakoupeného mléka pak bylo 93,46% zařazeno do I.tř. jakosti a „vyšší“. Zásoby „sušeného mléka celkem“ se oproti minulému měsíci zvýšily o 15,08% na konečných 3 947,8 tun, z tohoto množství připadá na „sušené mléko odtučněné“ 2 131,3 tun. Při meziročním srovnání se však zásoby „sušeného mléka celkem“ zvýšily o 71,89%. U zásob „másla celkem“ došlo v porovnání s minulým měsícem k poklesu o 12,60% na hodnotu 1759,7 tun a při meziročním srovnání se zásoby zvýšily o 17,77%. Zásoby „sýrů přírodních“ se v  porovnání s minulým měsícem snížily o 0,22% na hodnotu 4 004,6 tun, v  meziročním porovnání se zvýšily o 5,38%. V dubnu 2012 se oproti minulému měsíci vyrobilo více trvanlivého mléka (+ 4,2%), u ostatních sledovaných položek došlo k poklesu o 2 – 12%. Při meziročním srovnání se výroba zvýšila u trvanlivého mléka (+ 17,9%), másla (+ 6,2%) a sýrů přírodních (+3,9%), u ostatních sledovaných položek došlo k poklesu o 5 – 15%, nejvyšší pokles zaznamenala výroba smetany (- 14,7%). Aktuální ceny vybraných výrobků se v porovnání s minulým měsícem nepatrně zvýšily o 1 – 3%, nepatrný pokles ceny byl zaznamenán u jogurtu bílého a sýrů eidamského a ementálského typu, nejvíce klesla cena u másla ve spotřeb.balení (- 8,72%).Z důvodu změn v metodice nelze porovnávat aktuální ceny v daném měsíci v roce 2012 s cenami stejného období minulého roku. Zdroj: eAGRI
Nákupní ceny mléka v ČR kopírují světový trend. Od počátku roku stále ustupují a v některých případech z měsíce na měsíc klesly až o 0,80 Kč/l. Zvyšuje se i rozdíl mezi cenami, zveřejňovanými ČSÚ a portálem eAGRO.
 
Porovnání ceny mléka v ČR mezi Měsíčním výkazem Mlék (MZe) 6-12 a ČSÚ v Kč/litr
 
M ě s í c e
1
2
3
4
Rok
Výkaz-I.tř.j.a vyšší
rok 2012
8,36
8,32
8,15
7,85
8,17
ČSÚ-Q tř. jak.
 
8,47
8,37
8,35
8,19
8,34
Rozdíl
 
-0,11
-0,05
-0,20
-0,34
-0,17
Výkaz-nápočet
 
8,36
8,34
8,27
8,17
8,17
ČSÚ-nápočet
 
8,47
8,42
8,40
8,34
8,34
Rozdíl
 
-0,11
-0,08
-0,13
-0,17
-0,17
Výkaz-ml.celkem
 
8,35
8,30
8,14
7,83
8,15
 
Ø       Náklady na produkci mléka neúměrně stoupají, jak podle Svazu německých zemědělců (DBV) uvedl Bernhard Groß u příležitosti zahájení braniborského zemědělského veletrhu. Zvýšení cen energií, osiva, hnojiv a krmiv v porovnání v loňskou skutečností až o 20 % zhoršuje hospodářský výsledek a příjmovou situaci prvovýrobců mléka.
Ekonomickou situaci zemědělců negativně ovlivnily i silné mrazy v březnu, které výrazně poškodily plodiny na orné půdě i trvalé travní porosty. To vyvolává obavy o zajištění dostatku objemných krmiv pro dojnice z první seče trávy, protože na písčitých braniborských půdách je růst zelené hmoty tak jako tak limitován
Pokud v příštích týdnech v některých regionech nebude dostatek srážek, bude se situace dále zhoršovat, rychle porostou náklady na krmiva, uvedli zástupci Svazu německých zemědělců. Díky současnému deficitu srážek v některých regionech porosty na loukách a pastvinách rostou nedostatečně. S podobnou situací se potýkali prvovýrobci mléka již v roce 2011, tehdy se jim však podařilo zajistit dostatek krmiv pro dojnice díky velmi dobré úrodě kukuřice. Ztráty vyzimováním, které postihly mnoho ploch obilovin, budou dál zvyšovat náklady na krmení a limitovat zásobování dojnic energií a bílkovinami při zkrmování obilovin a řepky. Na základě predikce vývoje v oblasti objemných a koncentrovaných krmiv DBV odhaduje, že v druhé polovině letošního roku dojde k poklesu mléčné produkce. Zdroj: Top Agrar/ÚZEI/Agronavigator.cz
 
Ø       Evropský trh s mlékem je napjatý. I když exportní trhy jsou ještě relativně vnímavé, objem výroby je překonává. Nabídka vítězí nad poptávkou a stále roste. Komise EU zveřejnila, že za první čtvrtletí 2012 meziročně narostl evropský vývoz u SOM o 20%, sušené syrovátky o 25,2%, kaseinu o 16,8% a laktózy o 12,9%. Za loňským vývozem však pokulhává export másla o 29%,, máselného oleje o 51,8%, SPM mléka o 16,8%. Hegemonem na světovém trhu je Nový Zéland, který svou pozici stále upevňuje.Největším odběratelem mléčných výrobků je Čína. Zdroj: Agrarheute
 
Ø       Pokud si dojnice v rámci experimentu britské Harper Adams University College mohly vybrat, v 90 % případů upřednostnily pobyt ve stáji a zde předkládanou směsnou krmnou dávku. Důvodem pro mapování dopadu celoročního pobytu krav na jejich pohodu byla sílící kritika veřejnosti směrem k velkým stádům dojnic, ve kterých nemají zvířata zajištěn přístup na pastvu. Od května do srpna se 24 vysokoužitkových dojnic v různých stádiích laktace mohlo volně pohybovat mezi stájí a pastvinou. Ve stáji byla dojnicím zkrmována ad libitum směsná krmná dávka ve složení: 32 % travní siláže, 25 % kukuřičné siláže, 22 % jádra, 17 % siláže z celých rostlin pšenice, 2 % sena a 2 % melasy. Na pastvině se zvířata mohla volně pást, na jednu dojnici v průměru připadla plocha pastevního areálu o výměře 0,56 ha (produkce 1,8 až 3,0 t sušiny/ha). Téměř 92 % času mezi jednotlivými dojeními krávy trávily ve stáji. Na jejich chování mělo podle vedoucí vědeckého kolektivu Gemmy Charlton především vliv počasí. Za deště zůstala většina zvířat v suchu uvnitř stáje. Teploty neměly na rozdíl od relativní vlhkosti vzduchu na výběr žádný vliv. Pokud byla relativní vlhkost vzduchu nízká (≤ 70,2 % ve stáji a ≤ 78,2 % venku), trávily krávy většinu času venku. Nejvyšší váhu při rozhodování dojnic kde se budou zdržovat, měla výše mléčné užitkovosti. Krávy s vysokou mléčnou užitkovostí zůstávaly spíše ve stáji v porovnání s vrstevnicemi s nižší užitkovostí. Na druhé straně zvířata s vysokým BCS (kondiční skóre) nadprůměrně mnoho času trávily na pastvině, protože jim očividně nestačila energeticky bohatá směsná krmná dávka. Zdroj: DLG Mitteilungen, 2012, č. 4, s. 10/ˇUZEI/ Agronavigator.cz
 
 
 
 
 
 
 
Informaci připravil: Ing. Pavel Krejčík,CSc.  
Kontakt:  krejčík.senior@centrum.cz