KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Večer pro dobrovolníky udělal tečku za jarním úklidem řeky Sázavy

04/06/12
viz. zdroj

  Pomyslnou tečku za letošním ročníkem projektu Čistá řeka Sázava, při němž děti a dospělí vyčistili od 13. do 15. dubna hladinu a břehy řeky Sázavy, udělal Večer pro dobrovolníky. Uskutečnil se 26. května ve společenském sále Hotelu TÝNEC v Týnci nad Sázavou. Zúčastnila se ho asi stovka dobrovolníků, kteří se zapojili do úklidu řeky a […]

 
Pomyslnou tečku za letošním ročníkem projektu Čistá řeka Sázava, při němž děti a dospělí vyčistili od 13. do 15. dubna hladinu a břehy řeky Sázavy, udělal Večer pro dobrovolníky. Uskutečnil se 26. května ve společenském sále Hotelu TÝNEC v Týnci nad Sázavou. Zúčastnila se ho asi stovka dobrovolníků, kteří se zapojili do úklidu řeky a jejího okolí mezi Kácovem a Pikovicemi, kde akci organizovala společnost Posázaví o.p.s. Odměnou jim bylo vystoupení patronky projektu Anety Langerové, která zazpívala písně ze svého nového alba i stylový hit Voda živá.
 
„Závěrečný večer byl poděkováním dobrovolníkům za účast při čištění řeky. Zároveň dostali příležitost podělit se s ostatními o své dojmy a zážitky. Těšila jsem se na jejich prezentace, při nichž zástupci jednotlivých úseků každý po svém informovali o tom, jak u nich úklid probíhal a co všechno při něm zažili,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Prezentace potvrdily, že na většinu úseků vyjely a vyšly uklízet už sehrané party dobrovolníků, v nichž se ale neztratili ani nováčci. Spojilo je jediné – snaha vrátit řece Sázavě před turistickou sezonou její noblesu a šarm.
 
Při prezentaci se střídaly fotografie dobrovolníků uklízejících, obědvajících i odpočívajících. Atmosféru některých snímků dokreslovaly vtipné komentáře a básničky, projekci dalších fotek doprovázela hudba. Dobrovolníci z pátého úseku na sebe prozradili, že se do boje s odpadky vydávali za doprovodu vlastní hymny! Nezklamal ani třetí úsek, který organizátory loni překvapil sbírkou autorských básní inspirovaných úklidem Sázavy. Letos svůj příběh neohrožených hrdinů, kteří řeku zbavili nepořádku, představil prostřednictvím barevného komiksu.A jedna ze skalních příznivkyň akce Ivanka Danešová přinesla vlastnoručně vyrobené šperky z plastů jako důkaz toho, že podobné materiály lze využít mnohem účelněji než je vyhodit do přírody.
 
Do jarního úklidu řeky Sázavy a jejího okolí mezi Kácovem a Pikovicemi, dlouhého téměř 90 kilometrů, se letos zapojilo přes 1 000 dobrovolníků. Sesbírali 29,2 tuny odpadků, loni jich bylo 31,5 tuny. V sedmileté historii projektu to bylo poprvé, co nepořádku ubylo. K akci se opět přidali další organizátoři a i díky nim se podařilo uklidit dohromady 150 kilometrů toku Sázavy z Havlíčkova Brodu až do Pikovic.
 
Jaroslava Tůmová
 
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová,e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
 
Obecně prospěšná společnost Posázavíwww.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.