KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Venkov 5/2012

11/06/12
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Další vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012 se zaměřením na MAS.

Z obsahu: 
• Nové opatření Programu rozvoje venkova
• Národní síť Místních akčních skupin ČR
• Komunitně vedený místní rozvoj
• Příklady projektů – osa IV. LEADER
• Příprava nového programovacího období

 

Zařazeno v Aktuálně