KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hrad Zlenice – havarijní stav Velké věže

23/07/12

  Zpráva ze dne 19. července 2012 Z důvodu nově zjištěných skutečností, týkajících se statiky dochovaného historického zdiva v prostoru tvz. Velké věže, jsme byli nuceni v červnu 2012 pozastavit projekt "První etapa záchrany Velké věže". Rozsah nově zjištěných poškození a míra havarijní situace v úrovni přízemí a základové spáry Velké věže (jak vyplývá z místního […]

 

Zpráva ze dne 19. července 2012

Z důvodu nově zjištěných skutečností, týkajících se statiky dochovaného historického zdiva v prostoru tvz. Velké věže, jsme byli nuceni v červnu 2012 pozastavit projekt "První etapa záchrany Velké věže". Rozsah nově zjištěných poškození a míra havarijní situace v úrovni přízemí a základové spáry Velké věže (jak vyplývá z místního šetření, resp. ze zprávy statika z 28. 4. 2012) vyžaduje významné přepracování stávající dokumentace a podstatnou změnu skladby původně plánovaných prací v rámci projektu.

Nemožnost čerpání dotace plynoucí z výše popsané situace nás bohužel dostalo do krajně nepříjemné situace. Již uskutečněné přípravné práce k projektu (díky kterým byly skryté havarijní stavy odhaleny), spolu s pokračující konzervací brány jádra hradu, vyčerpaly již v průběhu prvního pololetí 2012 celý rozpočet sdružení pro tento rok. Obracíme se proto na každého z Vás s žádostí o podporu.

V průběhu letních měsíců 2012 je nutné alespoň provizorně stabilizovat odhalenou havarijní situaci Velké věže, aby přečkala do okamžiku, kdy bude odpovídajícím způsobem vyřešena problematika komplexního zajištění takto rozsáhlého statického porušení. Částka potřebná k základnímu zajištění podkopané zdi Velké věže je odhadnuta v řádech několika desítek tisíc (cca 65 000 Kč), které však Sdružení, ani majitel památky v tomto okamžiku nemá k dispozici.

Lze tedy říci, že pokud by každý čtenář této výzvy přispěl v průběhu července částkou 200 – 500 Kč, existovala by tak značná šance na získání potřebných financí na nejnutnější opravu, což by v konečném důsledku zásadním způsobem přispělo ke zlepšení kritického stavu této romantické památky (65 000 Kč na zajištění havarijní situace Velké podporovatelů poskytnuvších částku 200 Kč). To stojí za to udělat pro jednou výjimku a přispět na užitečnou věc! Nemyslíte?

Případné dary prosím posílejte na náš transparentní účet: 2742781001/5500. Do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno a kontakt na Vás. Děkujeme!

Bude-li tato akce úspěšná, budeme kontaktovat všechny dárce, kteří na sebe uvedou kontakt, a na konci roku uspořádáme setkání dárců a dalších podporovatelů hradu Zlenice. Podrobnosti o projektu jsou na www.zlenice.cz.

Team Sdružení Zlenice

Hrad Zlenice

Zařazeno v Novinky