KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství přijali společnou deklaraci k obhajobě společných zájmů zemí Visegradské čtyřky, Rumunska a Bulharska

09/07/12

4.7.2012 Tisková zpráva – Jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o zástupce Bulharska a Rumunska, se uskutečnilo 3. července v polském Rzeszówě. Ministři zemědělství podepsali deklaraci o podpoře společných zájmů při reformě Společné zemědělské politiky. Šlo o první zasedání zástupců zemí Visegrádské skupiny pod patronací polského předsednictví, které potrvá do června 2013. Ministři přijali […]

4.7.2012

Tisková zpráva – Jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o zástupce Bulharska a Rumunska, se uskutečnilo 3. července v polském Rzeszówě. Ministři zemědělství podepsali deklaraci o podpoře společných zájmů při reformě Společné zemědělské politiky. Šlo o první zasedání zástupců zemí Visegrádské skupiny pod patronací polského předsednictví, které potrvá do června 2013.

Ministři přijali v Rzeszówě společnou deklaraci, kterou především usilují o obhajobu zájmů zemí využívající jednotnou platbu na plochu – tzv. SAPS (Single Area Payment Scheme) v rámci probíhající reformy Společné zemědělské politiky.  Deklarace požaduje jednodušší, efektivnější, tržně orientovanou a spravedlivou Společnou zemědělskou politiku EU, posilující konkurenceschopnost a udržitelnost evropského zemědělství.

„Všichni se při jednání shodli na nutnosti zabránit v řadě případů nesmyslně navrženému nárůstu administrativní zátěže jak pro zemědělce, tak pro státní správu jednotlivých členských zemí“, okomentoval debatu ministr zemědělství Petr Bendl.

Deklarace se konkrétně zabývá klíčovými otázkami dalšího vyjednávání
o reformě, především obhajobou dostatečné finanční obálky na rozvoj venkova pro léta 2014 – 2020, možností diferenciace plateb při očekávaném přechodu našich zemědělců na systém platebních nároků a odmítnutím diskriminačního zastropování plateb pro velké zemědělské podniky.

„V průběhu jednání jsem prezentoval řadu připomínek k navrženému textu a je možné s potěšením konstatovat, že naprostá většina byla ostatními akceptována. Navíc se nám v aktivní spolupráci se slovenskými kolegy podařilo prosadit doplnění textu o zastropování plateb,“ dodal ministr Petr Bendl.

Do deklarace se navíc podařilo na žádost české strany zahrnout bod zabývající se národní obálkou na rozvoj venkova (jejíž alokace by měla vycházet z celého období 2007 – 2013), zohlednění národních plateb v rámci případného nastavení budoucího systému platebních nároků a stanovisko k zastropování plateb.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně