KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V rámci Operačního programu Rybářství dochází ke změně způsobilého žadatele

09/07/12
MZe ČR

  4.7.2012 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013. Metodika má platnost od 1. 7. 2012, vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a […]

 

4.7.2012

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.

Metodika má platnost od 1. 7. 2012, vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky. V souvislosti s ní Ministerstvo zemědělství upozorňuje žadatele Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 na následující odstavec:

„Řídící orgány mají povinnost vyloučit z okruhu potencionálních příjemců subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Toto opatření se vztahuje na výzvy uveřejněné po 1. červenci 2012.

Úplné znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fondy.html

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce