KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k předkládání projektů- MAS Podlipansko

14/08/12
viz. zdroj

MAS Podlipansko, o.p.s.   vyhlašuje v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ     Číslo výzvy:                                     2/2012 (17.kolo PRV) Program:                                         Program rozvoje venkova Prioritní osa:                                   IV.LEADER Oblast podpory:                             IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Název realizované strategie:           Cesty k lidem Registrační číslo žádosti o realizaci SPL: 08/005/41100/120/000152   Územní vymezení podpory: Barchovice, Bečváry, […]

MAS Podlipansko, o.p.s.
 
vyhlašuje
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
 
 
Číslo výzvy:                                     2/2012 (17.kolo PRV)
Program:                                         Program rozvoje venkova
Prioritní osa:                                   IV.LEADER
Oblast podpory:                             IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie
Název realizované strategie:           Cesty k lidem
Registrační číslo žádosti o realizaci SPL: 08/005/41100/120/000152
 
Územní vymezení podpory:
Barchovice, Bečváry, Břežany I, Černé Voděrady, Červené Pečky, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Drahobudice, Horní Kruty, Hořany, Hořátev, Hradišťko, Chotutice, Jevany, Kbel, Klášterní Skalice, Konojedy, Kořenice, Kostelec nad Černými lesy, Kostelní Lhota, Kouřim, Krupá, Krychnov, Křečhoř, Libodřice, Lošany, Malotice, Milčice, Nebovidy, Nová Ves I, Nučice, Oleška, Pašinka, Pečky, Písková Lhota, Plaňany, Polepy, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Ratboř, Ratenice, Sadská, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Velim, Vitice, Vrbčany, Vrbová Lhota, Vyžlovka, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice
 
Termíny výzvy
Místní akční skupina Podlipansko,o.p.s. vyhlašuje dne 13. srpna 2012 8. kolo příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu Leader „Cesty k lidem“ v rámci Programu rozvoje venkova (17. kolo).
 
Termín příjmu žádostí:          12. září 2012
Příjem žádostí bude probíhat v době 8.00-16.00, doporučujeme objednat si termín na podání žádosti.
 
Místo podání:                        kancelář MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky
Způsob podání:                      Žádost o dotaci v předepsaném formátu pdf.
Projekt bude předložen osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby (plná moc bude mít úředně ověřený podpis) a to ve třech paré (1x originál, 2x prostá kopie) včetně povinných i nepovinných příloh + 1x CD s žádostí, s projektem a s položkovým rozpočtem ve formátu .xls.  
 
Závazná osnova žádosti o dotaci a další dokumenty včetně fichí aktuálních pro tuto výzvu jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.podlipansko.cz spolu s dalšími informacemi pro žadatele. Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova (PRV) můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz.
 
 
Kontakt:     
Ing. Jana Havelková, realizační manažer SPL, TF: 721-170-388, projekty@podlipansko.cz
Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko,o.p.s., TF: 602-578-297, info@podlipansko.cz
 
 
 
V rámci výzvy 2/2012 budou přijímány žádosti o dotaci pro následující fiche:
 
Fiche 1: Venkov a kulturní dědictví (alokace 1,4 – 1,5 mil. Kč)
Oprávnění žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, zájmová sdružení právnických osob( podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Fiche 2:  Zlepšení dopravní infrastruktury (alokace 1,7 – 1,8 mil. Kč)
Oprávnění žadatelé: obce; svazky obcí; 
 
 
 
Předkládané projekty musí být realizovány v územní působnosti MAS Podlipansko, o.p.s. (viz seznam obcí v úvodu dokumentu). Způsobilé výdaje projektu mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF (červen 2012).
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je také nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF (žadatel předkládá Žádost o proplacení na MAS Podlipansko,o.p.s. min. 14 dnů předem).
 
Během vyhlášené výzvy (pouze do 11. 9. 2012) budou probíhat osobní konzultace (termín je nutné předem dojednat telefonicky).
Školení pro žadatele bude v úterý 28. 8. 2012 v 15 hodin v Sokolovně Zásmuky.
Výše finanční alokace pro jednotlivé fiche a časový harmonogram aktuální výzvy jsou zveřejněny na www.podlipansko.cz.
 
 
 
 
 
              Ing. Jana Havelková                                                               Ing. Markéta Pošíková
     Realizační manažerka SPL MAS Podlipansko, o.p.s.                Ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s.