KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zakladatelé

19/09/12

zakladatelé KIS Středočeskéhoho kraje,o.p.s.

 

 

Zakladatelé  společnosti

 

 

 

 

Regionální agrární komora

 

Středočeského kraje

 

 

se sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V

IČO: 267 17 816

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 47295 a zastoupený předsedou představenstva Ing. Jiřím Neudörflem 

 

 

AGRÁRNÍ KOMORA PŘÍBRAM

 

 

se sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V

IČO: 46355421

Zaregistrovaná na Městském soudě v Praze oddíl A, vložka 8779

Zastoupenou předsedou představenstva Ing. Jiřím Neudörflem 

 

 

Zemědělský svaz České republiky

 

územní organizace Příbram a

 

Beroun

 

 

se sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V

IČO: 70 95 44 96

Evidován  podle § 9a zákona č.83/1990 Sb. Ve znění předpisů  pozdějších   u Ministerstva vnitra České republiky dne 3.12.2001 pod č.j. VS/1/-1/48 709/01-E registrační list č. 01/07 organizační jednotky s právní subjektivitou zastoupený paní Ing. Marií Červenkovou 

 

 

Asociace soukromých zemědělců

 

okresu Příbram

 

 

se sídlem Svatý Jan – Brzina 7, 262 56

IČO: 265 35 572

Evidován  podle § 9a zákona č.83/1990 Sb. Ve znění předpisů  pozdějších   u Ministerstva vnitra české republiky dne 29.5.2001 Ministerstvem vnitra VS/1-1/47 206/01-R organizační jednotky s právní subjektivitou zastoupený Ing. Vladimírem Kunclem.

Zařazeno v Zakladatelé