KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská unie podpoří české rybáře i v letech 2014 – 2020

20/11/12
MZe ČR

  19.11.2012 Tisková zpráva – Prostředky z Evropské unie budou pro sladkovodní rybářství v ČR připraveny i v novém rozpočtovém období EU, tedy od roku 2014. Rybářům to dnes oznámil ministr zemědělství Petr Bendl, který se s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou při společné návštěvě Jihočeského kraje zúčastnil výlovu rybníka Svět v Třeboni. „V […]

 

19.11.2012

Tisková zpráva – Prostředky z Evropské unie budou pro sladkovodní rybářství v ČR připraveny i v novém rozpočtovém období EU, tedy od roku 2014. Rybářům to dnes oznámil ministr zemědělství Petr Bendl, který se s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou při společné návštěvě Jihočeského kraje zúčastnil výlovu rybníka Svět v Třeboni.

„V nynějším rozpočtovém období od roku 2007 již čeští rybáři dostali z Operačního programu Rybářství dotace v celkovém objemu 750 milionů korun. Zachování podpory, které mi před nedávnem během společné schůzky potvrdila eurokomisařka pro námořní záležitosti a rybářství Maria Damanaki, tak je pro celý obor velmi dobrou zprávou,“řekl ministr Bendl.

„Slibovanou unijní podporu českým producentům ryb považuji za vítaný nástroj pro udržení a rozvoj zdejšího tradičního odvětví. Význam rybářství vnímám jako Jihočech velmi citlivě. Z tohoto kraje pochází více než polovina české produkce sladkovodních ryb. Jejich chov však musí být postaven na konkurenceschopné ekonomice, bez které nelze funkce těchto zdejších vodních děl zachovat. Jsem rád, že v jižních Čechách dobře fungují dvě střední rybářské školy i fakulta rybářství a ochrany vod. Rostou zde investice do technologií chovu i zpracování ryb. To jsou cesty k dlouhodobé prosperitě oboru,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Kuba.

Podpora z dotačních titulů, jejichž parametry se budou dále zpřesňovat, by od roku 2014 měla plynout do modernizace stávajících rybářských velkochovů, zejména do nových technologií, ale také do podpory vzniku malých rodinných rybářských farem. Zvlášť budou financovány práce s rybami po výlovu a jejich zpracování, rybí turistika, podpora rybích restaurací i kulturních akcí kolem ryb. Vyloučena není ani podpora revitalizace rybniční sítě.

„Unie už dospěla k poznání, že při stále vyčerpanějších zdrojích mořských ryb jsou sladkovodní ryby vhodnou náhradou. Evropa přitom má pro vlastní produkci obrovský potenciál a nemusí jen přihlížet, jak jsou na její území sladkovodní ryby dováženy z třetích zemí, často ve špatné kvalitě, o ekologických dopadech takové dopravy ani nemluvě. Rybníkářství je naproti tomu přirozeným, z hlediska životního prostředí vhodným způsobem využití krajiny,“řekl ministr Bendl.

Rybářství je v ČR stabilizovaným a ekonomicky rentabilním odvětvím. K chovu ryb je využíváno 42 tisíc hektarů rybníků s průměrným ročním přírůstkem kolem 460 kg ryb na hektar. Zhruba stovka subjektů dosahuje stabilní produkce s dlouhodobým průměrem kolem 20 tisíc tun živé hmoty ročně. Nejčastěji chovaným druhem je kapr.

Konzumace sladkovodních ryb v Česku v posledních letech mírně roste. Průměrná spotřeba sladkovodních ryb v roce 2011 dosáhla 1,43 kg, což je méně než třetina průměrné spotřeby v EU.

Kateřina Böhmová                                                   
ředitelka Odboru komunikace Mze

Veronika Forejtová
vedoucí Oddělení tiskového a tisková mluvčí MPO

Zařazeno v Aktuálně