KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Práce v Lesích ČR pokračují bez přerušení

20/11/12
viz. zdroj

všechny pětileté smlouvy od roku 2013 jsou již uzavřeny a finišuje rovněž uzavírání smluv na územích po LESS& FOREST   Hradec Králové, 20. listopadu 2012– Lesy ČR v minulém týdnu podepsaly poslední pětileté smlouvy na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" – rok 2013+“. Podnik tak v dostatečném předstihu ukončil veřejnou zakázku, která zajistí kontinuální […]

všechny pětileté smlouvy od roku 2013 jsou již uzavřeny
a finišuje rovněž uzavírání smluv na územích po LESS& FOREST
 
Hradec Králové, 20. listopadu 2012– Lesy ČR v minulém týdnu podepsaly poslední pětileté smlouvy na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" – rok 2013+“. Podnik tak v dostatečném předstihu ukončil veřejnou zakázku, která zajistí kontinuální pokračování prací v lesích v nejbližším období.
V současné době také finišují práce na zajištění prací na 29 smluvních územních jednotkách, kde došlo k ukončení smluv s LESS & FOREST s.r.o. Lesnické činnosti budou do konce května příštího roku dočasně zajištěny smluvními partnery vybranými formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ). Lesy ČR současně uveřejnily předběžné oznámení nutné pro vyhlášení otevřeného výběrového řízení na těchto 29 jednotkách. Výběrové řízení bude zahájeno v polovině prosince. Smlouvy z tohoto řízení budou uzavírány s účinností od 1. 6. 2013 a to na dobu od 7 měsíců do 4 let a 7 měsíců. Veškeré kroky Lesy ČR řeší striktně podle zákona o veřejných zakázkách.

V rámci veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" – rok 2013+“ se soutěžilo o pětileté smlouvy na zajištění lesnických činností na celkem 31 smluvních územních jednotkách a to na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. V rámci tohoto tendru Lesy ČR uzavřely se smluvními partnery celkem 30 smluv. Na jedné části veřejné zakázky došlo ke zrušení tendru. Práce zde do doby ukončení nového otevřeného řízení dočasně zajistí partner vybraný formou JŘBÚ.
 
Na 29 jednotkách po LESS & FOREST již byly vyhodnoceny nabídky v JŘBÚ a v současnosti jsou uzavírány smlouvy s vítězi tohoto řízení, kteří budou zajišťovat nezbytně nutné lesnické činnosti do doby ukončení nového otevřeného zadávacího řízení. K dnešnímu dni bylo v těchto JŘBU podepsáno již 12 smluv. Zbytek smluv by měl být uzavřen do konce listopadu.
 
Lesy ČR tak úspěšně pokračují v soutěžích lesnických zakázek formou tzv. senátního systému, kdy se každoročně soutěží jedna pětina území spravovaného Lesy ČR. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru. Senátní systém navíc umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží a dává příležitost i těm zájemcům, kteří v předchozích soutěžích neuspěli.
 
 
 
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce