KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Studenti Gymnázia Benešov mají nový klub s knihovnou a studovnou

10/12/12

  Unie rodičů při Gymnáziu Benešov otevřela tento týden nový studentský klub. Vznikl v půdním prostoru nad severním křídlem budovy. Využívat ho budou moci nejen studenti gymnázia, ale i žáci dalších benešovských škol a zájemci z řad veřejnosti. Klub stál více než čtyři miliony korun, 700 tisíc korun bylo investováno do vybavení. Část z nákladů pokryla dotace ze […]

 
Unie rodičů při Gymnáziu Benešov otevřela tento týden nový studentský klub. Vznikl v půdním prostoru nad severním křídlem budovy. Využívat ho budou moci nejen studenti gymnázia, ale i žáci dalších benešovských škol a zájemci z řad veřejnosti. Klub stál více než čtyři miliony korun, 700 tisíc korun bylo investováno do vybavení. Část z nákladů pokryla dotace ze Strategického plánu Leader, který administruje společnost Posázaví o.p.s., významnou část uhradil vlastník budovy město Benešov.
 
„Od studentského klubu si slibujeme, že bude sloužit jako zázemí pro žáky školy. Je tady žákovská knihovna, studovna, projekční místnost. Nechceme zůstat jen u toho, aby to sloužilo našim studentům. Máme v úmyslu tady pořádat literární pořady, autorská čtení a podobné akce určené nejen našim žákům, ale také zájemcům zvenčí. Určité zkušenosti s tím už máme,“ řekl ředitel gymnázia Zdeněk Zahradníček.
 
Připomněl, že původní myšlenka vedoucí k realizaci projektu byla stará asi deset let. Prvotní snahou bylo zmodernizovat žákovskou knihovnu školy pocházející z 60. až 80. let minulého století. Místnost plná regálů byla až po strop napěchovaná knihami, chybělo jí ale potřebné zázemí. A nezastavěná půda nad severním křídlem budovy přímo nabízela možnost to vyřešit.
 
„Byla to čtvrtá, a poslední půdní vestavba v této budově, protože už není kam co vestavovat,“ uvedl Zdeněk Zahradníček. Novorenesanční budova gymnázia byla postavena v letech 1905–1907 nákladem města podle plánů architekta Ing. Karla Dondy. V roce 1992 byla první půdní vestavbou vybudována v jižním křídle plynová kotelna. O čtyři roky později vznikly nad centrálním traktem čtyři učebny, kabinety a další zázemí, a to jako důsledek nárůstu počtu tříd v souvislosti s otevřením víceletého gymnázia. V rámci třetí půdní vestavby byla v roce 2007 vybudována v jižním křídle objektu keramická dílna.
 
Předseda Unie rodičů ČR při gymnáziu v Benešově Václav Pošmurný uvedl, že původní cena vzešlá z výběrového řízení měla být 1,9 milionu korun bez DPH. Kvůli nutné rekonstrukci podlah a krovů se ale nakonec zvýšila na dvojnásobek. „Obrovský dík patří městu Benešov, které nás podrželo ve financování a poskytlo nám nenávratnou půjčku, díky níž se projekt podařilo realizovat,“ dodal Václav Pošmurný. Stavba začala před letošními letními prázdninami, hrubá stavba byla hotova na konci září a kolaudovalo se v říjnu.
 
Jaroslava Tůmová
 
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová,e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
 

Obecně prospěšná společnost Posázavíwww.posazavi.com