KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů – příklady dobré praxe

23/01/13
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Brožura obsahuje informace o činnosti CSV, NS MAS ČR, SPOV a dalších partnerů Sítě včetně příkladů dobré praxe projektů PRV.

Zařazeno v Novinky