KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dovoz brambor z Polska

24/01/13
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Změna v povinnostech podnikatelů při dovozu brambor z Polska.

Státní rostlinolékařská správa jako zastřešující organizace rostlinolékařské péče v České republice, aktualizovala nařízením závazná opatření směřující k potlačení zavlékání a šíření bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus hlízami bramboru původem z Polska na území České republiky.
Celý článek zde
Zdroj: eAGRI